Sieciowe percepcje. Sposoby postrzegania Internetu i wzajemne wizerunki użytkowników i nie-użytkowników

Krzysztof Stachura

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/NM.2010.003

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Benkler Yochai. 2008. Bogactwo sieci. Jak produkcja społeczna zmienia rynki i wolność. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Castells Manuel. 2003. Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Dijk van Jan A. G. M. 2006. The Network Society. Social Aspects of New Media. Second Edition. London–Thousand Oaks–New Delhi: SAGE Publications.

Stachura Krzysztof. 2008a. Cyfrowe nierówności i problematyka e-inkluzji w świetle badań nad sposobem dostępu i typami wykorzystania ICT wśród mieszkańców Trójmiasta. [w:] L. H. Haber, S. Jędrzejewski (red.). Co łączy, co dzieli Polaków, czyli społeczeństwo informacyjne w działaniu. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Stachura Krzysztof. 2008b. Motywacje i uwarunkowania (nie)korzystania z globalnej sieci komunikacyjnej. Rozważania o barierach wejścia w świat nowych mediow. „Miscellanea. Sociologica et philosophica. Transgresja” 9, s. 89–103.


Partnerzy platformy czasopism