Co to jest społeczeństwo sieciowe i dlaczego ono nie istnieje?

Marek Graszewicz, Dominik Lewiński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/NM.2010.001

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bateson Gregory. 1973. Steps to an Ecology of Mind. Collected Essays in Anthropology, Psychiatry, Evolution and Epistemology. New York: Paladin Books.

Castells Manuel. 2008. Siła tożsamości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Goban-Klas Tomasz. 2005. Cywilizacja medialna. Geneza, ewolucja, eksplozja. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Graszewicz Marek, Lewiński Dominik. 2009. Wstęp do systemowej teorii Internetu. W druku.

Luhmann Niklas. 1996. Die Realitat der Massenmedien. Opladen: Westdeutscher Verlag.


Partnerzy platformy czasopism