Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 7, No 1 (2012) Czy aby Maciej mi przytaknie? O statusie aby w pytaniach rozstrzygnięcia Abstrakt  PDF
Magdalena Danielewiczowa
 
Vol 16 (2019) Eksplicytność a implicytność w świetle analizy korpusowej (meta)tekstu Abstrakt  PDF
Celina Heliasz-Nowosielska, Maciej Ogrodniczuk
 
Vol 2, No 2 (2009) Hierarchia wyrażeń metatekstowych Abstrakt  PDF
Magdalena Żabowska
 
Vol 5, No 1 (2011) O leksykalnych wykładnikach użycia interpretatywnego Abstrakt  PDF
Axel Holvoet
 
Vol 7, No 1 (2012) Czy aby Maciej mi przytaknie? O statusie aby w pytaniach rozstrzygnięcia Abstrakt  PDF
MAGDALENA DANIELEWICZOWA
 
1 - 5 z 5 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.Partnerzy platformy czasopism