Bartnictwo w kontekście ekologii kulturowej i ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego – refleksje po badaniach pilotażowych

Karolina Echaust

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/27688

Abstrakt


Artykuł prezentuje analizę badań pilotażowych przeprowadzonych w październiku 2018 roku w Puszczy Augustowskiej. Celem pilotażu było „wejście w teren” oraz zebranie materiału empirycznego poprzez przeprowadzenie etnograficznych badań terenowych. Podczas kilkudniowego pobytu miałam możliwość uczestniczenia w warsztatach bartniczych. Efektem wyjazdu terenowego jest pozyskany materiał źródłowy, dokumentacja fotograficzna oraz filmowa, dziennik badań terenowych, wywiady nieustrukturyzowane. Niniejszy artykuł ma na celu analizę zebranego materiału badawczego oraz refleksję nad metodologią etnograficznych penetracji terenowych. Zwraca również uwagę na metody i techniki badawcze, które sprawdziły się w terenie oraz takie, które nie przyczyniły się do osiągnięcia oczekiwanych rezultatów. W artykule przedstawiona jest też analiza związków metodologii z tematem i problematyką prowadzonych badań etnograficznych.

Słowa kluczowe


bartnictwo; niematerialne dziedzictwo kulturowe; ekologia kulturowa; dziedzictwo kulturowe; etnograficzne badania terenowe; metodologia

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism