Translokalne dziedzictwo kulturowe Dolnego Śląska

Anna Kurpiel

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/27677

Abstrakt


Streszczenie: Artykuł jest propozycją nowego spojrzenia na wielowątkowe, wielonarodowe i wieloetniczne dziedzictwo kulturowe współczesnego Dolnego Śląska. Bazując na wieloletnich badaniach terenowych oraz wcześniejszych koncepcjach teoretycznych, autorka proponuje koncepcję „translokalności” zaczerpniętą z obszaru badań nad migracjami oraz studiów nad globalizacją. Koncepcja jest spójna z charakterem Dolnego Śląska jako regionu postmigracyjnego, uwypukla dialektykę mobilności z lokalnością, a także pozwala opisać praktyki przekraczające granice czasu i przestrzeni, a służące afirmacji lokalnej tradycji i tożsamości.

Słowa kluczowe


dziedzictwo; kulturowe; Dolny Śląsk; lokalność; translokalność; trudne dziedzictwo; postkonfliktowe dziedzictwo

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism