Wokół kultury ludowej w szkole (na przykładzie wybranych tekstów literackich)

Małgorzata Latoch-Zielińska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LL.4-5.2019.003

Abstrakt


Kultura ludowa może mieć  znaczący wpływ  kształtowanie tożsamości młodego pokolenia.   Autorka analizuje najnowszą podstawę programową z języka polskiego dla szkoły podstawowej oraz wybrane programy nauczania tego przedmiotu w aspekcie obecności zagadnień związanych z literaturą ludową. Wyniki przeprowadzonej analizy wskazują, iż w praktyce edukacyjnej najczęściej wykorzystywane są  znane od dawna teksty wywodzące  się  lub  nawiązujące w różny sposób do kultury ludowej. Autorka podkreśla, iż współczesny uczeń, funkcjonujący na co dzień w cyfrowym świecie,  ma szczególne oczekiwania wobec edukacji. Proponuje odświeżenie listy lektur, metod i form pracy oraz włączenie  nowoczesnych technologii, które mogą uatrakcyjnić proces lekcyjny.


Słowa kluczowe


kultura ludowa, literatura ludowa, edukacja, uczeń; cyfrowy świat; technologie cyfrowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


BILSKA, A. (2013). Tworzenie gier jako innowacyjna metoda nauczania. „Meritum. Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny” 2 (29), 35-36.

BLIKOWSKA, J., ĆWIEK, J. (2015). Hafty i kwiatki. „Rzeczpospolita”. Plus Minus, wyd. nr 119 (10148), Plus Minus 21 (1160), sobota-niedziela 23-24 maja 2015, 10-12.

BRZEZIŃSKA, A. W. (2014). Różne światy kultury ludowej – perspektywa teoretyczna a działania praktyczne. W: B. Fatyga, R. Michalski (red.), Kultura ludowa. Teorie. Praktyki. Polityki (s. 133-154).Warszawa: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych.

BURSZTA, W. J. (2014). Etnografia ludowości. W: B. Fatyga, R. Michalski (red.), Kultura ludowa. Teorie. Praktyki. Polityki (s. 107-132). Warszawa: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych.

CARR, N. (2012). Płytki umysł. Jak Internet wpływa na nasz mózg (tłum. K. Rojek). Gliwice: Helion.

DERLUKIEWICZ, M. (2017). Nowa słowa na start. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach 4–8 szkoły podstawowej. Warszawa: Wydawnictwo Nowa Era.

DOBRZYŃSKI, P. (2016). „Jaga” – oto nowa polska superbohaterka, Pozyskano z https://www.spidersweb.pl/rozrywka/2016/12/09/jaga-legendy-polskie/.

FATYGA, B. (2014). Nieład pojęciowy a program wspierania kultury przez MKiDN. W: B. Fatyga, R. Michalski (red.), Kultura ludowa. Teorie. Praktyki. Polityki (s. 407-434). Warszawa: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych.

GADAMER, H-G. (1993). Aktualność piękna. Sztuka jako gra, symbol i święto (tłum. K. Krzemieniowa). Warszawa: Oficyna Naukowa.

GAJOWIAK, K., KRZYKAŁA, M., LASOTA, P. (2012). Anioły i diabły. Zaczarowana Lubelszczyzna. Materiały edukacyjne do gier i zabaw opartych na tradycjach ludowych regionu. Lublin: Wydawnictwo Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”.

GARDZIŃSKI, T. (2018). Legendy polskie na dużym ekranie. Twardowski powalczy z nowymi potworami.

Pozyskano z https://www.spidersweb.pl/rozrywka/2018/05/21/legendy-polskie-film-twardowsky-kino-next-film/.

GŁOWACKA, A. (2016). „Legendy polskie” od Allegro, czyli content marketing na światowym poziomie. Pozyskano z https://blog.brand24.pl/legendy-polskie-od-allegro-czyli-content-marketing-na-swiatowym-poziomie/.

JASIEWICZ, Z. (2006), Etnologia polska. Między etnografią a antropologią kulturową. „Nauka”, 3, 65-80.

KIDA, P. (2016). Pokolenie Z i zespół deficytu natury jako wyzwanie dla edukacji w zglobalizowanym świecie. W: V. Tanaś, W. Welskop (red.), Edukacja w zglobalizowanym świecie (s. 289-302). Łódź: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu.

MUSZYŃSKI, H. (2012). Nauczyciel w świecie medialnym. „Neodidagmata” 33/34, 39-47. Pozyskano z https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/10281/1/39-47.pdf.

NIKITOROWICZ, J. (2005). Kreowanie tożsamości dziecka. Wyzwania edukacji międzykulturowej. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem. Szkoła podstawowa. Język polski (2017). Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji. Pozyskano z https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2018/03/podstawa-programowa-ksztalcenia-ogolnego-z-komentarzem.-szkola-podstawowa-jezyk-polski.pdf.

POŁONCARZ, M. (2012) Tradycyjne gry i zabawy ludowe w perspektywie edukacji. W: K. Gajowiak, M. Krzykała, P. Lasota, Anioły i diabły. Zaczarowana Lubelszczyzna. Materiały edukacyjne do gier i zabaw opartych na tradycjach ludowych regionu (s. 154-155) Lublin: Wydawnictwo Ośrodka „Brama Grodzka –Teatr NN”.

ROGUSKA, A. (2015). Czy komuś we współczesnej Polsce potrzebna jest kultura ludowa? W: A. Roguska, M. Danielak-Chomać (red.), Uniwersalizm i tradycja w kulturze: Aktualność kultury ludowej, cz. III (s. 19-66). Siedlce: Pracownia Wydawnicza WH UPH.

RYBOTYCKI, C. (2014). O kulturze ludowej: nigdy nie było? jest czy jej nie ma? Sonda internetowa. Głosy badaczy. W: B. Fatyga, R. Michalski (red.), Kultura ludowa. Teorie. Praktyki. Polityki (s. 61-99). Warszawa: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych.

WILKOWSKI, M. (2010). Cyfrowi tubylcy i ich społeczny potencjał. Pozyskano z http://www.edunews.pl/badania-i-debaty/badania/1095.

WRÓBLEWSKA, V. (2010). Baba Jaga w polskiej literaturze dla dzieci. „Filoteknos” 1, 56-69.

ŻEGLEŃ, A., HORWATH, E., NOWAK, E. (2017). Słowa z uśmiechem + Myśli i słowa. Program nauczania języka polskiego w klasach 4–8 szkoły podstawowej. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2544-2872 (online)

ISSN 0024-4708 (print)

Partnerzy platformy czasopism