Around Folk Culture at School (with examples of selected literary texts)

Małgorzata Latoch-Zielińska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LL.4-5.2019.003

Abstract


Folk culture can have a significant impact on shaping the identity of the young generation. The author analyses the most recent core curriculum of Polish for primary schools and selected curricula of this subject in terms of the presence of issues related to folk literature. The results of the analysis indicate that the most frequently used in educational practice are texts that have been known for a long time and that originate from folk culture or refer to it various ways. The author emphasizes that the contemporary student, functioning on a daily basis in the digital world, has special expectations towards education. She suggests refreshing the list of readings, methods and forms of work and including modern technologies, which may make the lesson process more attractive.


Keywords


folk culture; folk literature; education; student; digital world; digital technologies

Full Text:

PDF (Polish)

References


BILSKA, A. (2013). Tworzenie gier jako innowacyjna metoda nauczania. „Meritum. Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny” 2 (29), 35-36.

BLIKOWSKA, J., ĆWIEK, J. (2015). Hafty i kwiatki. „Rzeczpospolita”. Plus Minus, wyd. nr 119 (10148), Plus Minus 21 (1160), sobota-niedziela 23-24 maja 2015, 10-12.

BRZEZIŃSKA, A. W. (2014). Różne światy kultury ludowej – perspektywa teoretyczna a działania praktyczne. W: B. Fatyga, R. Michalski (red.), Kultura ludowa. Teorie. Praktyki. Polityki (s. 133-154).Warszawa: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych.

BURSZTA, W. J. (2014). Etnografia ludowości. W: B. Fatyga, R. Michalski (red.), Kultura ludowa. Teorie. Praktyki. Polityki (s. 107-132). Warszawa: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych.

CARR, N. (2012). Płytki umysł. Jak Internet wpływa na nasz mózg (tłum. K. Rojek). Gliwice: Helion.

DERLUKIEWICZ, M. (2017). Nowa słowa na start. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach 4–8 szkoły podstawowej. Warszawa: Wydawnictwo Nowa Era.

DOBRZYŃSKI, P. (2016). „Jaga” – oto nowa polska superbohaterka, Pozyskano z https://www.spidersweb.pl/rozrywka/2016/12/09/jaga-legendy-polskie/.

FATYGA, B. (2014). Nieład pojęciowy a program wspierania kultury przez MKiDN. W: B. Fatyga, R. Michalski (red.), Kultura ludowa. Teorie. Praktyki. Polityki (s. 407-434). Warszawa: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych.

GADAMER, H-G. (1993). Aktualność piękna. Sztuka jako gra, symbol i święto (tłum. K. Krzemieniowa). Warszawa: Oficyna Naukowa.

GAJOWIAK, K., KRZYKAŁA, M., LASOTA, P. (2012). Anioły i diabły. Zaczarowana Lubelszczyzna. Materiały edukacyjne do gier i zabaw opartych na tradycjach ludowych regionu. Lublin: Wydawnictwo Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”.

GARDZIŃSKI, T. (2018). Legendy polskie na dużym ekranie. Twardowski powalczy z nowymi potworami.

Pozyskano z https://www.spidersweb.pl/rozrywka/2018/05/21/legendy-polskie-film-twardowsky-kino-next-film/.

GŁOWACKA, A. (2016). „Legendy polskie” od Allegro, czyli content marketing na światowym poziomie. Pozyskano z https://blog.brand24.pl/legendy-polskie-od-allegro-czyli-content-marketing-na-swiatowym-poziomie/.

JASIEWICZ, Z. (2006), Etnologia polska. Między etnografią a antropologią kulturową. „Nauka”, 3, 65-80.

KIDA, P. (2016). Pokolenie Z i zespół deficytu natury jako wyzwanie dla edukacji w zglobalizowanym świecie. W: V. Tanaś, W. Welskop (red.), Edukacja w zglobalizowanym świecie (s. 289-302). Łódź: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu.

MUSZYŃSKI, H. (2012). Nauczyciel w świecie medialnym. „Neodidagmata” 33/34, 39-47. Pozyskano z https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/10281/1/39-47.pdf.

NIKITOROWICZ, J. (2005). Kreowanie tożsamości dziecka. Wyzwania edukacji międzykulturowej. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem. Szkoła podstawowa. Język polski (2017). Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji. Pozyskano z https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2018/03/podstawa-programowa-ksztalcenia-ogolnego-z-komentarzem.-szkola-podstawowa-jezyk-polski.pdf.

POŁONCARZ, M. (2012) Tradycyjne gry i zabawy ludowe w perspektywie edukacji. W: K. Gajowiak, M. Krzykała, P. Lasota, Anioły i diabły. Zaczarowana Lubelszczyzna. Materiały edukacyjne do gier i zabaw opartych na tradycjach ludowych regionu (s. 154-155) Lublin: Wydawnictwo Ośrodka „Brama Grodzka –Teatr NN”.

ROGUSKA, A. (2015). Czy komuś we współczesnej Polsce potrzebna jest kultura ludowa? W: A. Roguska, M. Danielak-Chomać (red.), Uniwersalizm i tradycja w kulturze: Aktualność kultury ludowej, cz. III (s. 19-66). Siedlce: Pracownia Wydawnicza WH UPH.

RYBOTYCKI, C. (2014). O kulturze ludowej: nigdy nie było? jest czy jej nie ma? Sonda internetowa. Głosy badaczy. W: B. Fatyga, R. Michalski (red.), Kultura ludowa. Teorie. Praktyki. Polityki (s. 61-99). Warszawa: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych.

WILKOWSKI, M. (2010). Cyfrowi tubylcy i ich społeczny potencjał. Pozyskano z http://www.edunews.pl/badania-i-debaty/badania/1095.

WRÓBLEWSKA, V. (2010). Baba Jaga w polskiej literaturze dla dzieci. „Filoteknos” 1, 56-69.

ŻEGLEŃ, A., HORWATH, E., NOWAK, E. (2017). Słowa z uśmiechem + Myśli i słowa. Program nauczania języka polskiego w klasach 4–8 szkoły podstawowej. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism