Dyskursywność badań nad polską literaturą dla dzieci i młodzieży

Aleksandra Szwagrzyk-Dalasińska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LL.4-5.2018.004

Abstrakt


W artykule podjęto problem dyskursywności w badaniach nad polską literaturą dla dzieci i młodzieży. Autorka skoncentrowała się na charakterystyce różnych ujęć piśmiennictwa dla dzieci i młodzieży, które ze względu na specyficzną konstrukcję prezentowanego w nim świata oraz sposobów użyć języka zachęca badaczy do uruchamiania nie tylko literaturoznawczych narzędzi, ale także psychologicznych, pedagogicznych, folklorystycznych i wreszcie antropologicznych. Powszechnie funkcjonujące na gruncie polskiej refleksji naukowej pojęcia, jak np. „literatura czwarta”,  „literatura osobna”, „literatura dla dzieci”, „literatura dziecięca” są wyrazistym przykładem dyskursywizacji zjawisk literackich, a zarazem są one efektem namysłu nad specyfiką świata dziecka.  


Słowa kluczowe


literatura dla dzieci i młodzieży; dyskursywizacja; literatura czwarta; folklorystyka

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


BALCERZAN, E. (1983). Odbiorca w poezji dla dzieci. W: J. Cieślikowski, R. Waksmund (red.). Literatura i podkultura dzieci i młodzieży. Antologia opracowań. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

BALUCH, A. (1993). Archetypy literatury dziecięcej. Wrocław: Wydawnictwo Wacław Bagiński i Synowie.

BALUCH A. (1994). Dziecko i świat przedstawiony czyli tajemnice dziecięcej lektury. Wrocław: Wydawnictwo Wacław Bagiński i Synowie.

BARAŃCZAK, S. (1983). Język dziecięcy a poezja dla dzieci. W: J. Cieślikowski, R. Waksmund (red.). Literatura i podkultura dzieci i młodzieży. Antologia opracowań. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

BETTELHEIM, B. (1985). Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni (przeł. D. Danek). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

CIEŚLIKOWSKI, J. (1976). Literatura czwarta. O naturze i sposobach istnienia literatury dla dzieci. „Literatura Ludowa”, 1, 3-16.

CIEŚLIKOWSKI, J. (1985). Przedmiot, sposoby istnienia i metody badania literatury dla dzieci. W: J. Cieślikowski (red.). Literatura osobna, Warszawa: Nasza Księgarnia.

CIEŚLIKOWSKI, J. (1985). Wielka zabawa. Folklor dziecięcy. Wyobraźnia dziecka. Wiersze dla dzieci. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

CIEŚLIKOWSKI, J. (1971). Wiersz dziecięcy. Miesięcznik Literacki, 5, 11-20.

CZABANOWSKA-WRÓBEL A. (2003). Symbol i zagadnienie antropologiczne w literaturze Młodej Polski. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”.

VAN DIJK, T.A. (2001). Badania nad dyskursem (przeł. G. Grochowski). W: T.A. van Dijk (red.). Dyskurs jako struktura i proces. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

FRYCIE, S. (1978). Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1945-1970. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

HALL S., (1996) Who Needs ‘Identity’?, ed. by S. Hall, P. du Gay, Questions of Culture Identity, London.

HERNAS, CZ. (1973). Potrzeby i metody badania literatury brukowej. W: S. Żółkiewski, M. Hopfinger (red.). O współczesnej kulturze literackiej. Wrocław: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich – Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.

KUBALE, A. (1984). Dziecko romantyczne. Szkice o literaturze. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

KWIATKOWSKA-RATAJCZAK M. (1994). Z perspektywy wartości. O prozie dla dzieci i młodzieży. Poznań: Nakom.

LASOŃ KOCHAŃSKA G. (2012). Gender w literaturze dla dzieci i młodzieży: wzorce płciowe i kobiecy repertuar topiczny. Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej.

SŁOŃSKA, I. (1963) Dziecko w poezji polskiej. Wybór wierszy. Warszawa: Nasza Księgarnia.

SMUSZKIEWICZ A. (1982). Zaczarowana gra. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

SZWAGRZYK, A. (2015). Literatura dla dzieci i młodzieży a poststrukturalizm. Wstępne uwagi. W: Ł. Grajewski, J. Osiński, A. Szwagrzyk, P. Tański (red.). Tematy modne w humanistyce. Studia interdyscyplinarne. Toruń: ProLog.

WRÓBLEWSKA, V. (2006). Postmodernizm we współczesnej literaturze dla dzieci i młodzieży. W: G. Leszczyński, D. Świerczyńska-Jelonek, M. Zając (red.). Książka dziecięca 1990-2005. Konteksty kultury popularnej i literatury wysokiej. Warszawa: Wydawnictwo SBP.

ZAJĄC, M. (2013). Koncepcja Produktu Totalnego. W: G. Leszczyński, M. Zając (red). Książka i młody czytelnik: zbliżenia, oddalenia, dialogi. Studia i szkice, Warszawa: Wydawnictwo SBP.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2544-2872 (online)

ISSN 0024-4708 (print)

Partnerzy platformy czasopism