Discursivity of Research on Polish Children’s and Young Adult Literature

Aleksandra Szwagrzyk-Dalasińska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LL.4-5.2018.004

Abstract


The starting point for this analysis is the discursivity of the research on Polish children’s and young adult literature. The essay discusses the canon of literature for young people and the role of multimedia in the latest texts for children. It also focuses on issues related to the impact of new literary research methodologies on YA literature research.


Keywords


literature for children and youth; discursivization; fourth literature; folklore

Full Text:

PDF (Polish)

References


BALCERZAN, E. (1983). Odbiorca w poezji dla dzieci. W: J. Cieślikowski, R. Waksmund (red.). Literatura i podkultura dzieci i młodzieży. Antologia opracowań. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

BALUCH, A. (1993). Archetypy literatury dziecięcej. Wrocław: Wydawnictwo Wacław Bagiński i Synowie.

BALUCH A. (1994). Dziecko i świat przedstawiony czyli tajemnice dziecięcej lektury. Wrocław: Wydawnictwo Wacław Bagiński i Synowie.

BARAŃCZAK, S. (1983). Język dziecięcy a poezja dla dzieci. W: J. Cieślikowski, R. Waksmund (red.). Literatura i podkultura dzieci i młodzieży. Antologia opracowań. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

BETTELHEIM, B. (1985). Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni (przeł. D. Danek). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

CIEŚLIKOWSKI, J. (1976). Literatura czwarta. O naturze i sposobach istnienia literatury dla dzieci. „Literatura Ludowa”, 1, 3-16.

CIEŚLIKOWSKI, J. (1985). Przedmiot, sposoby istnienia i metody badania literatury dla dzieci. W: J. Cieślikowski (red.). Literatura osobna, Warszawa: Nasza Księgarnia.

CIEŚLIKOWSKI, J. (1985). Wielka zabawa. Folklor dziecięcy. Wyobraźnia dziecka. Wiersze dla dzieci. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

CIEŚLIKOWSKI, J. (1971). Wiersz dziecięcy. Miesięcznik Literacki, 5, 11-20.

CZABANOWSKA-WRÓBEL A. (2003). Symbol i zagadnienie antropologiczne w literaturze Młodej Polski. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”.

VAN DIJK, T.A. (2001). Badania nad dyskursem (przeł. G. Grochowski). W: T.A. van Dijk (red.). Dyskurs jako struktura i proces. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

FRYCIE, S. (1978). Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1945-1970. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

HALL S., (1996) Who Needs ‘Identity’?, ed. by S. Hall, P. du Gay, Questions of Culture Identity, London.

HERNAS, CZ. (1973). Potrzeby i metody badania literatury brukowej. W: S. Żółkiewski, M. Hopfinger (red.). O współczesnej kulturze literackiej. Wrocław: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich – Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.

KUBALE, A. (1984). Dziecko romantyczne. Szkice o literaturze. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

KWIATKOWSKA-RATAJCZAK M. (1994). Z perspektywy wartości. O prozie dla dzieci i młodzieży. Poznań: Nakom.

LASOŃ KOCHAŃSKA G. (2012). Gender w literaturze dla dzieci i młodzieży: wzorce płciowe i kobiecy repertuar topiczny. Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej.

SŁOŃSKA, I. (1963) Dziecko w poezji polskiej. Wybór wierszy. Warszawa: Nasza Księgarnia.

SMUSZKIEWICZ A. (1982). Zaczarowana gra. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

SZWAGRZYK, A. (2015). Literatura dla dzieci i młodzieży a poststrukturalizm. Wstępne uwagi. W: Ł. Grajewski, J. Osiński, A. Szwagrzyk, P. Tański (red.). Tematy modne w humanistyce. Studia interdyscyplinarne. Toruń: ProLog.

WRÓBLEWSKA, V. (2006). Postmodernizm we współczesnej literaturze dla dzieci i młodzieży. W: G. Leszczyński, D. Świerczyńska-Jelonek, M. Zając (red.). Książka dziecięca 1990-2005. Konteksty kultury popularnej i literatury wysokiej. Warszawa: Wydawnictwo SBP.

ZAJĄC, M. (2013). Koncepcja Produktu Totalnego. W: G. Leszczyński, M. Zając (red). Książka i młody czytelnik: zbliżenia, oddalenia, dialogi. Studia i szkice, Warszawa: Wydawnictwo SBP.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism