Being Afraid to be Scared? On the Folk Monsterarium and Demonology in Polish Cinema

Piotr Skrzypczak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LL.4-5.2017.005

Abstract


The concepts of a folk monsterarium and folk demonology have come to dominate Polish horror film. Viewers easily identify the generic border between the cinema of horror and  the cinema of terror, Cinema, as they interpret thematic or emotional motifs related to experiencing fear and terror. Yet, for film scholars, a formal definition of horror does not seem so simple. Polish cinema relying on “uncanny” themes and motifs does not abound with films that are artistically successful and capable of evoking the sense of fear. Having been reworked by our Romantic literature, folk motifs have been used in Polish cinema with mixed success. I prove this thesis examining Polish films employing folk motifs.  


Keywords


Horror films, monsterarium, demonology, ghost, phantom. film adaptation

Full Text:

PDF (Polish)

References


ABEL, E. (2011). Encyklopedia duchów i demonów (przeł. K. Kurek). Warszawa: Bellona.

CARROL, N. (2004). Filozofia horroru albo paradoksy uczuć (przeł. M. Przylipiak). Gdańsk: Słowo/obraz terytoria.

„Demon”: Marcin Wrona zszedł do piekła i zrobił o tym film. Rozmowa Pawla T. Felisa z

Itayem Tiranem, Pozyskano z: http://wyborcza.pl/1,75410,19030931,demon-marcin-wrona-zszedł (dostęp: styczeń 2018r.).

LUBELSKI, T. (red.) (2003), Encyklopedia kina. Kraków: Biały Kruk.

GROSS, N. (2002). Film żydowski w Polsce. Kraków: Rabid.

HAS-TOKARZ, A. (2010). Horror w literaturze współczesnej i filmie. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

HALTOF, M. (1992). Kino lęków. Kielce: Szumacher .

MARSZAŁEK, R. (red.) (1994). Historia filmu polskiego. T. 6, Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe.

Ostaszewski, J. (red.) (1999), Kognitywna teoria filmu. Antologia przekładów. Kraków:Wyd. Baran i Suszczyński.

KĘPIŃSKI, A. (1977). Lęk. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.

MARCELA, M. (2015). Monstruarium nowoczesne. Katowice:Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

MARZEC, A. (1996). Ze słowa na obraz. Lektury szkole na ekranie. Kraków:Impuls .

MICKIEWICZ, A. (1955). Dzieła (Wydanie Jubileuszowe). T. 8, Warszawa:Czytelnik .

MICKIEWICZ, A. (1951). Wybór pism. Warszawa: Książka i Wiedza.

HENDRYKOWSKA, M., Hendrykowski, M. (2001). Przemoc na ekranie. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

SMITH, M. (1996). Zaangażowanie widza w postać, (przeł. J. Mach). W: J. Ostaszewski (red.), Kognitywna teoria filmu. Antologia przekładów. Kraków: Wyd. Baran i Suszczyński.

TURNER, A. K. (2004). Historia piekła, (przeł. J. Jarniewicz). Gdańsk: Wydawnictwo Marabut.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism