No 2(2)/ (2008)

pod redakcją
Krzysztofa Obremskiego

Spis treści

Kilka słów wprowadzenia
Krzysztof Obremski
PDF
4-5

Studia i rozprawy

Paweł Bohuszewicz
PDF
8-27
Jarosław Wenta
PDF
28-39
Janusz K. Goliński
PDF
40-47
Bartosz Awianowicz
PDF
48-53
Andrzej Dąbrówka
PDF
54-59
Piotr Bering
PDF
54-59
Witold Wojtowicz
PDF
68-91
Jakub Bohuszewicz
PDF
92-109
Waldemar Skrzypczak
PDF
110-127
Ireneusz Szczukowski
PDF
128-139
Krzysztof Obremski
PDF
140-153

Mistrzowie

„Montanus i Oreinos”, czyli Toruń mistrzów
Małgorzata Borkowska OSB
PDF
145-161

Recenzje

Ireneusz Szczukowski, „Inspiracje augustyńskie w poezji polskiego baroku”
Janusz K. Goliński
PDF
162-165
„Romantyczna . Rzymskie inspiracje w teatrze i dramacie XIX wieku z uwzględnieniem mediacji calderonowskiej i szekspirowskiej”, red. E. Wesołowska
Elżbieta Powązka
PDF
166-168
Felipe Fernández-Armesto, „Cywilizacje. Kultura, ambicje i przekształcanie natury”
Jan Kieniewicz
PDF
169-171
„Literatur und Medizin”, red. Peter Stulz, Frank Nager, Peter Schulz
Tomasz Waszak
PDF
172-175

Varia

„Słownik polszczyzny XVI wieku” u progu wieku XXI
Patrycja Potoniec
PDF
176-183
Ogólnopolska konferencja naukowa „Folklor w dobie Internetu”
Piotr Grochowski
PDF
184-186


Partnerzy platformy czasopism