The ‘unspeakableness’ of life in Northern Ireland – Anna Burns’s “Milkman”

Beata Piątek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LC.2020.039

Abstrakt


The paper discusses Anna Burns’s Milkman, which was awarded the Man Booker Prize in 2018, in the context of new Irish fiction which breaks the silence about women’s lives in the Troubles. Like many other Irish women writing fiction or remembering the past, Burns denounces the culture of violence in both communities and portrays the devastating effects it had on the individual lives. The analysis draws on Hayden White’s notion of the scandalous in language in order to demonstrate that in writing about life in Northern Ireland during the Troubles, the author develops an extraordinary style which combines seemingly contradictory elements such as logorrhea and silence and to argue that Burns develops a form of traumatic realism effectively portraying the mechanisms of insidious trauma (Brown 1995). The paper points to Burns’s affinities with such experimental Irish writers as Laurence Sterne and Eimear McBride and proposes to read her novel as a foreshadowing of the Irish #MeToo campaign.

 

Artykuł omawia powieść Milkman Anny Burns, wyróżnioną nagrodą Man Booker Prize w 2018 roku, w kontekście nowej prozy irlandzkiej, która przełamuje tabu dotyczące doświadczenia kobiet w czasie Konfliktu w Irlandii Pólnocnej. Podobnie jak wiele innych współczesnych pisarek i autorek wspomnień, Burns przeciwstawia się kulturze przemocy w obydwu społecznościach i pokazuje jej zgubny wpływ na życie jednostek. Analiza opiera się na pojęciu skandalu w języku w ujęciu Haydena White’a w celu pokazania, że pisząc o życiu w czasie Konfliktu autorka wypracowuje niezwykły styl łączący tak wydawałoby się sprzeczne elementy jak logorea i milczenie oraz, że można go interpretować jako formę realizmu traumatycznego, który niezwykle przejmująco przedstawia mechanizmy podstępnej traumy zdefiniowanej przez Laurę Brown w 1995 roku. Ponadto artykuł osadza Annę Burns w kontekście innych irlandzkich pisarzy eksperymentalnych takich jak Laurence Sterne, czy Eimear McBride oraz postuluje odczytanie jej powieści jako zapowiedź irlandzkiej odsłony protestu przeciwko przemocy wobec kobiet ‒ #MeToo.


Słowa kluczowe


Irish fiction; women; insidious trauma; silence; logorrhea

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Allardice, Lisa 2018. “«It’s nice to feel I am solvent. That’s a huge gift»; Anna Burns on her life-changing Booker win”. The Guardian, 17 October 2018. On-line: https://www.theguardian.com/books/2018/oct/17/anna-burns-booker-prize-winner-life-changing-interview [10. 03. 2019].

Baker, Harriet 2018. “Fiction: Lulls and Prickles”. Times Literary Supplement, 12 October 2018. On-line: https://www.the-tls.co.uk/articles/lulls-and-prickles/ [10. 03. 2019].

Brown, Laura 1995. “Not Outside the Range: One Feminist Perspective on Psychic Trauma”. In: Cathy Caruth (ed.). Trauma: Explorations in Memory. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press.

Burns, Anna 2001. No Bones. London: Flamingo.

Burns, Anna 2007. Little Constructions. London: Fourth Estate.

Burns, Anna 2018. Milkman. London: Faber and Faber.

Conflict and Politics in Northern Ireland web service (CAIN). https://cain.ulster.ac.uk [03.03.2019].

Darnell, Lisa 2001. “Crossing the line: Sectarian violence and thinly disguised memoir in the latest debuts”. The Guardian, 18 August 2001. On-line: https://www.theguardian.com/books/2001/ aug/18/fiction.reviews1 [10. 03. 2019].

Dickens, Charles 1994 [1854]. Hard Times. London: Penguin Books.

Dowler, Lorraine 2001. “The Four Square Laundry: Participant Observation in a War Zone,” Geographical Review, 91, 1/2, January ‒ April 2001: 414‒422.

Drąg, Wojciech 2016. „Dziedzictwo tradycji irlandzkiego eksperymentu literackiego. A Girl Is a Half-formed Thing Eimear McBride”. In: Ewa Kowal [&] Robert Kusek (eds.). Powieść irlandzka w XXI wieku. Szkice. Karków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Drong, Leszek 2019a. Tropy konfliktu: Retoryka pamięci kulturowej we współczesnej powieści północnoirlandzkiej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Drong, Leszek 2019b. “Remembering a Transcultural Past: Recent Tribal Fictions of Seventies Ardoyne”. In: Critique: Studies in Contemporary Fiction. On-line https://www.tandfonline.com/doi/full/ 10.1080/00111619.2019.1687416 [12.12.2019].

Fitzpartick, Lisa 2020. “Contemporary Feminist Protest in Ireland: #MeToo in Irish Theatre”. Irish University Review, 50, 1, on-line: https://www.euppublishing.com/doi/full/10.3366/ iur.2020.0436 [10. 03. 2019].

Flood, Alison, Claire Armitstead 2018. “Anna Burns wins Man Booker Prize for ‘incredibly original’ Milkman”. The Guardian, 16 October 2018, on-line: https://www.theguardian.com/ [10.03.2019].

Glenn, Cheryl 2004. Unspoken: A Rhetoric of Silence. Carbondale: Southern Illinois University Press.

Harte, Liam 2013. Reading the Contemporary Irish Novel 1987−2007. Oxford: John Wiley and Sons.

Jordan, Justin 2015. “A new Irish literary boom: the post-crash stars of fiction”. The Guardian, 17 October 2015. On-line https://www.theguardian.com/books/2015/oct/17/new-irish-literary-boom-post-crash-stars-fiction [2.01.2020].

Kilroy, Claire 2018. “Milkman by Anna Burns, review ‒ creepy invention at heart of original, funny novel”, The Guardian, 31 May 2018. On-line: https://www.theguardian.com/books/ 2018/may/31/milkman-anna-burns-review-northern-ireland [14. 04. 2019].

Korwin-Piotrowska, Dorota 2015. Białe znaki: milczenie w strukturze i znaczeniu utworów narracyjnych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

LaCapra, Dominick 2001. Writing History, Writing Trauma. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

McBride, Eimear 2014. A Girl Is a Half-formed Thing. London: Faber and Faber.

McKay, Susan 2017. “Thatcher on the Radio. Blue Lights Flashing up the Road”. In: Linda Anderson Dawn [&] Miranda Sherratt-Bado (eds.). Female Lines: New Writing by Women from Northern Ireland. Stillorgan: New Island Books. 298‒311.

McNally, Richard 2005. Remembering Trauma. Cambridge MA: Harvard University Press.

Scandal in Online Etymology Dictionary. https://www.etymonline.com/word/scandal [10. 03. 2019].

Sterne, Laurence 2005 [1760]. The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman. A Sentimental Journey Through France and Italy. Günter Jürgensmeier (ed.): Munich. On-line: http://www.gasl.org/refbib/Sterne__Shandy_Journey.pdf.

St. Peter, Christine 2000. Changing Ireland: Strategies in Contemporary Women’s Fiction. Houndmills, Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Wills, Claire 2019. “The Unnamable”. The New York Review of Books, vol. LXVI, no. 5 (21 March ‒ 3 April 2019): 4‒8.
Partnerzy platformy czasopism