Of mice and women: Pat Barker’s retelling of the “Iliad”

Izabela Curyłło-Klag

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LC.2020.031

Abstrakt


The article discusses Pat Barker’s latest novel, The Silence of the Girls (2018), which follows the events of the Iliad from the perspective of Briseis and other women abducted and reduced to sex-slaves during the Trojan conflict. The main focus of the analysis are the ways in which Barker challenges the ellipses of the Homeric original. By freeing the silenced voices of unwilling and powerless participants in the epic events, she deconstructs one of the key myths of the Western civilization, exposing its inglorious, misogynistic underpinnings. Additionally, what comes under scrutiny is Barker’s exploration of the immediacy of sensory experience as she describes the viscera of war, as well as the messy realities of life in a rat-infested army camp.

 

Artykuł omawia najnowszą powieść Pat Barker, The Silence of the Girls (2018), która stanowi przepisanie wydarzeń Iliady z perspektywy Bryzejdy i innych kobiet wziętych w niewolę i sprowadzonych do roli nałożnic w trakcie wojny trojańskiej. Głównym celem analizy jest prześledzenie sposobów, w jaki Barker rozprawia się z przemilczeniami homeryckiej opowieści. Uwalniając stłumione głosy bezsilnych kobiet, wplątanych wbrew woli w przedstawione w eposie konflikty, pisarka dekonstruuje jeden z kluczowych mitów zachodniej cywilizacji, odsłaniając jego niechlubne, mizoginiczne podstawy. Ponadto artykuł zwraca uwagę na wyeksponowanie bezpośredniości doznań zmysłowych podczas opisów okropności wojny, a także w obrazach życia w obozowisku wojskowym dotkniętym przez plagę szczurów.


Słowa kluczowe


the Iliad; rape; trauma; pestilence; Trojan war

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Barker, Pat 2007. Life Class. London: Penguin.

Barker, Pat 2018a. The Silence of the Girls. London: Hamish Hamilton.

Barker, Pat 2018b. “I had just read the Iliad and was astonished by that silence. The eloquence of the men, the absolute silence of the women”. A Conversation with Pat Barker. Five Dials, No. 46, on-line.

Burns, Robert 1971. Poems and Songs. Edited by James Kinsley. Oxford: Oxford University Press.

Homer, The Iliad 2006. Translated by Ian Johnston. 2nd Edition. Arlington, VA: Richer Resources.

Gottschall, Jonathan 2008. The Rape of Troy: Evolution, Violence, and the World of Homer. Cambridge: Cambridge University Press.

Kemp, Peter 2007. “War has been her greatest obsession – and it looms large in her new novel. But is this Pat Barker’s last battle?”. The Sunday Times, 7 January 2007, Features, Interview: 4, on-line.

MacKinnon, Catherine 1989. “Rape: On Coercion and Consent”. In: Catherine MacKinnon (ed.). Toward a Feminist Theory of the State. Cambridge, MA: Harvard University Press. 171–182.

Robinson, David 2018. “Priam Mover”, The Scotsman, 22 August 2018: 10.

Scarry, Elaine 1987. The Body in Pain: The Making and Unmaking of the World. Oxford: Oxford University Press.

Weil, Simone 1965. “The Iliad, or the Poem of Force” (reprint). Chicago Review 18, 2: 5–30.
Partnerzy platformy czasopism