Przygotowanie do dialogu z islamem

Dariusz Kulesza

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LC.2020.018

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Czerwiński, Grzegorz [&] Artur Konopacki (red.) 2015. Estetyczne aspekty literatury polskich, białoruskich i litewskich Tatarów (od XVI do XX w.). Białystok: Alter Studio.

Czerwiński, Grzegorz 2016. „Dwóch tatarskich emigrantów, dwa przeciwstawne modele biografii: Edige Szynkiewicz (Kɩrɩmal) i Mustafa Aleksandrowicz”. W: Violetta Wejs-Milewska [&] Ewa Rogalewska (red.). Paryż, Londyn, Monachium, Nowy Jork. Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej. T. 2. Białystok: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Czerwiński, Grzegorz 2017. „Jam z rodu nomadów”. Literatura polsko-tatarska po 1918 roku. Białystok: Alter Studio.

Czerwiński, Grzegorz et al. 2019. Muslim East in Slavic Literatures and Cultures. Edited by. Białystok: Polskie Towarzystwo Historyczne.

Podróże do serca islamu. Antologia międzywojennego reportażu polskich Tatarów 2014. Wstęp, wybór, oprac. Grzegorz Czerwiński. Białystok: Alter Studio.
Partnerzy platformy czasopism