Social Status and Roles in Proverbs of Lithuanian Karaims and Proverbs of Anatolian Turks

Mehmet Aça

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LC.2020.014

Abstrakt


.

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Aksoy, Ömer Asım 1988. Atasözleri ve deyimler sözlüğü 1 atasözleri sözlüğü. İstanbul: İnkılâp.

Çobanoğlu, Özkul 2004. Türk dünyası ortak atasözleri sözlüğü. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları.

Dubiński, Alexander 1994. Caraimica. Prace karaimoznawcze. Warszawa: Wydawnictwo

Akademickie „Dialog”.

Elçin, Şükrü 1993. Halk edebiyatına giriş. Ankara: Akçağ Yayınları.

Elçin, Şükrü 1997. „Türk dilinde atalar sözü”. In: Halk edebiyatı araştırmaları II. Ankara: Akçağ Yayınları.

Marshall, Gordon 1999. Sosyoloji sözlüğü. Transl. Osman Akınhay [&] Derya Kömürcü. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.

Tolan, Barlas [&] Galip İsen [&] Veysel Batmaz 1985. Ben ve toplum sosyal psikoloji-1. Ankara: Teori Yayınları.

Yörükân, Türkan 2015. Alfred Adler sosyal roller ve kişilik. 4th edition. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
Partnerzy platformy czasopism