Ислам в культуре и цивилизационном развитии крымскотатарского народа

Muhiddin Ayiddinovich Нayruddinov

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LC.2020.013

Abstrakt


.

Pełny tekst:

PDF (Russian)

Bibliografia


Asanow, Lenur 1994. „Ilachi”. Kasewet 3: 41–44.

Bogomołow, Aleksandr [&] Siergiej Daniłow et al. 2006. Isłamskaja idienticznost’ w Ukrainie. Kijów: Styłos.

Czerwonnaja, Swietłana 1995. Iskusstwo tatarskogo Kryma. Moskwa: Ros. akad. chudożestw. NII tieorii i istorii izobrazit. iskusstw.

Czerwonnaja, Swietłana 1997. „Musulmanskaja epigrafika (rieznyje nadgrobija w Krymu)”. Tatarskaja archieołogija 1: 107–128.

Gasprinski, Ismail 1900. Turkiestan ulemasy. Bakczysaraj: „Terdżyman-Pieriewodczik”.

Krymskotatarsko-russkij słowarʹ 1988. Kijów: Radianska szkoła.

Memetov, Aider, 1993. Krymskije tatary (Istoriko-lingwisticzeskij oczerk). Symferopol: Anajurt.

Narody mira: Istoriko-etnograficzeskij sprawocznik 1988. Moskwa: Sowietskaja encykłopiedija.

Rosławcewa, Lidija 2000. Odieżda krymskich tatar konca XVIII – naczała XX ww.: Istorikoetnograficzeskoje issledowanije. Moskwa: Nauka.
Partnerzy platformy czasopism