Miejsce Kontusia z Łowczyc w tradycji religijnej polskich Tatarów

Michał Łyszczarz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LC.2020.008

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chazbijewicz, Selim 2012. Baśnie, podania i legendy polskich Tatarów. Białystok: Muzułmański Związek Religijny w RP.

Czachorowski, Musa Çaxarxan 2018. Pamięć. Wrocław: Inicjatywa Wydawnicza Çaxarxan Xucalıq, Muzułmański Związek Religijny w RP.

Dmitrijew, Michaił 1859. „Sobranije dalniejszych istoriczeskich swiedienij o Nowogrudkie so smierti Swientoroga (1270)”. Wiestnik impieratorskogo Russkogo gieograficzeskogo obszczestwa 26, 2: 66–67.

Dmitrijew, Michaił 1861. „Priedanija o Łowczicach”. Wilenskij wiestnik (Kuryer Wileński) 13: 111 [z dnia 14.02].

Dmitrijew, Michaił 1861. „Łowczyce, Mekka Litewska”. Czas 69: 3 [z dnia 23.03].

Drozd, Andrzej 2016. „Corpus Inscriptionum Tartatorum Poloniae et Lithuaniae”. T. 1. Studzianka. Warszawa: Polskie Towarzystwo Orientalistyczne.

Faizof, Fajaz 2011. Saga o Kontusiu. Sokółka: Związek Tatarów RP.

Frazer, James George 1969. Złota gałąź. Studia z magii i religii. Warszawa: PWN.

Kryczyński, Stanisław 2000. Tatarzy litewscy. Próba monografii historyczno-etnograficznej. Gdańsk: Związek Tatarów Polskich.

Łyszczarz, Michał 2013. Młode pokolenie polskich Tatarów. Studium przemian generacyjnych młodzieży w kontekście religijności muzułmańskiej oraz tożsamości

etnicznej. Olsztyn-Białystok: Katedra Socjologii UWM, Muzułmański Związek Religijny w RP.

Łyszczarz, Michał 2017a. „Etniczność a status mniejszościowy – przypadek polskich Tatarów.” W: Tomasz Gajownik [&] Paweł Pietnoczka [&] Krzysztof Sidorkiewicz (red.). Dialog kultur czy zarzewie konfliktów – problematyka mniejszości narodowych w Europie. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Łyszczarz, Michał 2017b. „Położenie i status prawny polskich Tatarów po 1945 roku”. W: Piotr J. Krzyżanowski [&] Aleksander Miśkiewicz [&] Beata A. Orłowska (red.). Tatarzy w Polsce po 1945 roku. Historia. Religia. Tożsamość. Gorzów Wielkopolski: Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża.

Łyszczarz, Michał 2017c. „Zabiegi lecznicze znachorów oraz czarna magia w tradycji etnicznej polskich Tatarów”. W: Adam Janczyk [&] Julia Doroszewski [&] Karolina M. Hess (red.). Czarownice. Studia z kulturowej historii fenomenu. Katowice: Wydawnictwo Sacrum.

Łyszczarz, Michał 2017d. „Znaczenie kultu Kontusia z Łowczyc dla polskich Tatarów – historia i współczesność” W: Artur Konopacki (red.). Tożsamość a religia Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego. Białystok: Związek Tatarów RP.

Malinowski, Bronisław 1990. Mit, magia, religia. Dzieła tom VII. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Tyszkiewicz, Jan 1986. Tatarzy na Litwie i w Polsce. Studia z dziejów XIII-XVIII w. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Vorbrich, Ryszard 2009. „Pielgrzymka do grobu Ewliji Konteja (Kontusia) w kontekście globalnym i lokalnym”. W: Selim Chazbijewicz (red.). Tatarzy – historia i kultura. Sesja naukowa. Szreniawa, 26–27 czerwca 2009. Szreniawa: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego.

Wnuk-Lisowska, Elżbieta 2013. Islam. Między herezją a ortodoksją. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Partnerzy platformy czasopism