„Srebrny ateńczyk”. Wyimek z wileńskiego interludium K. I. Gałczyńskiego

Włodzimierz Appel

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LC.2019.054

Abstrakt


--

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Abramowicz, Zofia 1963. „Profesor Stefan Srebrny i jego twórczość naukowa i literacka”. Meander XVIII, z. 2–3: 71–80.

Appel, Włodzimierz 2017. „Greckie peregrynacje Zofii Abramowiczówny”. W: Włodzimierz Appel. Zagadka syren. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 323–344.

Arcimowicz, Wł[adysław] 1934a. „Laureaci Nagrody Literackiej im. Filomatów. Tadeusz Łopalewski”. Kurier Wileński 167 [z dnia 22.06]: 3–5.

Arcimowicz, Wł[adysław] 1934b. „Laureaci Nagrody Literackiej im. Filomatów. Czesław Miłosz”. Kurier Wileński 168 [z dnia 23.06]: 3–4.

Arno, Anna 2013. Konstanty Ildefons Gałczyński. Niebezpieczny poeta. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Byrski, Tadeusz 1976. Teatr – radio – wspomnienia. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

„Dzień Uroczystego Poświęcenia Radiostacji Wileńskiej” 1928. Kurier Wileński 11 [z dnia 14.01]: 2.

„Dzień Wilna” 1929. „Kurier Wileński 284 [z dnia 12.12]: 3.

Hernik Spalińska, Jagoda 1998. Wileńskie Środy Literackie (1927–1939). Warszawa: Instytut Badań Literackich.

Hulewicz, Witold 1926. Polski Faust. Rzecz o nowych polskich przekładach, o sposobie tłumaczenia i o polemice. Warszawa : „Dom Książki Polskiej”.

Kawecki, Bohdan 1975. „Od kaczki i Kajetana do Sztralla i Dalusi. Ze wspomnień”. Wiadomości 44 (1544) [z dnia 02.11]: 6.

[Klaczyński, Stanisław]=(sk) 1934. „Środa K. I. Gałczyńskiego”. Kurier Wileński 44 [z dnia 15.02]: 3.

[Klaczyński, Stefan Z.]=(S.Z.Kl.) 1934. „Środa dwóch laureatów i zamknięcie sezonu”. Kurier Wileński 166 [z dnia 21.06]: 5.

Kornat, Marek 2000. „Instytut Naukowo-Badawczy Europy Wschodniej w Wilnie (1930–1939) i jego wkład w rozwój polskiej sowietologii”. Kwartalnik Historyczny CVII, 3: 43–89.

Laudyn, Władysław 1934. „Wczorajsza Środa. Wieczór Konst. Gałczyńskiego”. Słowo 44 [z dnia 15.02]:

Lorentz, Stanisław 1986. Album wileńskie. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Majewski, Jerzy S. 2012. „Ul. Mickiewicza. Szyk przedwojennego Wilna”. Gazeta Wyborcza [Wyborcza.pl, wyd. elektroniczne z dnia 08.07]. http://wyborcza.pl/alehistoria/.

[Maśliński, Józef]=(jim.) 1934a. „K. I. Gałczyński – poeta zabłąkany w muzyce”. Kurier Wileński 45 [z dnia 16.02]: 2.

[Maśliński, Józef]=(jim.) 1934b. „Nagroda literacka podzielona. Laureaci: Łopalewski i Miłosz”. Kurier Wileński 162 [z dnia 17.06]: 5.

Mayenowa, Maria R. 1957. „Manfred Kridl (11 października 1882–4 lutego 1957”. Pamiętnik Literacki 48/2: 611–620.

Ossowski, Jerzy 2000. „Wileński konterfekt Gałczyńskiego (w socjograficznych ramach)”. W: Halina Bursztyńska (red.). Od strony kresów. Studia i szkice. Część 2. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej. 147–204.

Ossowski, Jerzy 2002. „Pożegnanie. Józef Maśliński (1910–2002)”. Gazeta Wyborcza 258 [dod. Kraków z dnia 05.12]: 10.

Ossowski, Jerzy 2005. „Żagarysta – Józef Mśliński”. W: Halina Bursztyńska (red.). Od strony kresów. Studia i szkice. Część 3. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej. 167–213.

„Radjo w Wilnie” 1927. Kurier Wileński 50 [z dnia 03.03]: 2.

[Romer-Ochenkowska, Helena]=Scipio 1929. „Dzień Wilna w Radjo”. Kurier Wileński 284 [z dnia 12.12]: 2.

Sykulska, Barbara 2005. „Józef Maśliński jako teoretyk i krytyk awangardy”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 5: 94–107.

Tymoszewicz, Jerzy 2003. „Manfred Kridl o Czesławie Miłoszu”. Teksty Drugie 5: 169–170.

Winowski, Leszek [1964–]1965. Jaworski Iwo. W: Emanuel Rostowski (red.). Polski Słownik Biograficzny. T. XI. Wrocław: Ossolineum, Polska Akademia Nauk. 107.

Wojtacki, Maciej 2015. „Nie tylko »Żagary«. Działy i dodatki studenckie do polskich pism codziennych w międzywojennym Wilnie”. Rocznik Historii Prasy Polskiej XVIII, z. 2 (38): 5–28.

Zagórski, Jerzy 1961. Prawdy i legendy. W: Anna Kamieńska, Jan Śpiewak (red.). Wspomnienia o K. I. Gałczyńskim. Warszawa: Czytelnik. 234–235.
Partnerzy platformy czasopism