Z drugiej strony Biblii

Karolina Orczykowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LC.2019.043

Abstrakt


--

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Głąb, Grzegorz ks. 2013. „Jefte i Józef jako Kain i Abel, czyli krótka opowieść o ofierze prowadzącej do zbrodni – Ludwik Maria Staff, Ofiarnicy”. W: Edward Jakiel, Janusz Mosakowski (red.). Biblia w literaturze polskiej. Romantyzm – pozytywizm – Młoda Polska. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. 103–116.

— 2015. „Pożegnanie w Ostii Leszka Proroka jako para-apokryf. Rekonesans badawczy”. W: Edward Jakiel, Janusz Mosakowski (red.). W kręgu apokryfów. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. 287–300.

Małe prozy biblijne 2002. Wyb. Maria Jasińska-Wojtkowska, Maciej Nowak. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Mosakowski, Janusz 2015. „Treści apokryficzne w Wysłańcu Andrzeja Niemojewskiego”. W: Edward Jakiel, Janusz Mosakowski (red.). W kręgu apokryfów. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. 167–184.

Mosakowski, Janusz 2016. „Pytania o Judasza w Przeklętym Andrzeja Niemojewskiego”. W: Edward Jakiel, Tadeusz Linkner (red.). Młoda Polska w najnowszych badaniach. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. 309–324.

Nowele i opowiadania 1983. Red. Maria Jasińska-Wojtkowska, Stefan Sawicki. Poznań.

Orczykowska, Paulina 2013. „Między Starym a Nowym Testamentem – Elżbieta i Zachariasz jako postaci przełomu w świetle Vox Clamantis Jadwigi Marcinowskiej”. W: Edward Jakiel, Janusz Mosakowski (red.). Biblia w literaturze polskiej. Romantyzm – pozytywizm – Młoda Polska. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. 161–172.

Radziszewski, Stefan ks. 2013. „Anioł modlitwy w noweli Samson Elizy Orzeszkowej”. W: Edward Jakiel, Janusz Mosakowski (red.). Biblia w literaturze polskiej. Romantyzm – pozytywizm – Młoda Polska. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. 33–50.

Starowieyski, Marek 2011. Tradycje biblijne. Biblia w kulturze europejskiej. Kraków: Wydawnictwo „Petrus”.
Partnerzy platformy czasopism