„Listy z podróży do Ameryki” a „Listy z Afryki” Henryka Sienkiewicza – dwa modele podróży i podróżnika

Barbara Zwolińska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LC.2019.040

Abstrakt


--

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bauman, Zygmunt 2000. Ponowoczesność jako źródło cierpień. Warszawa: Wydawnictwo Sic!

Bujnicki, Tadeusz 2010. „Paryż w Listach z Paryża Henryka Sienkiewicza”. W: Adam Tyszka (red.). Obrazy stolic europejskich w piśmiennictwie polskim. Łódź: Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej. 137–145.

Burkot, Stanisław 1988. Polskie podróżopisarstwo romantyczne. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Hüchtker, Dietlind 2001. „Kobieta w podróży. Czas emancypacji, czas wolności czy kontynuacja codzienności”. W: Anna Żarnowska, Andrzej Szwarc (red.). Kobieta i kultura czasu wolnego. Warszawa: DiG.

Koziołek, Ryszard 2012. „Problematyka inicjacyjna a dyskurs kolonialny”. W: Jerzy Axer, Tadeusz Bujnicki (red.). Wokół „W pustyni i w puszczy”. W stulecie pierwodruku powieści. Kraków: Universitas.

Krzyżanowski, Julian 1956. Henryk Sienkiewicz. Kalendarz życia i twórczości. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Mączak, Antoni 1984. Peregrynacje, wojaże, turystyka. Warszawa: Czytelnik.

Milewski, Stanisław 2006. Podróże bliższe i dalsze, czyli urok komunikacyjnych staroci. Warszawa: Iskry.

Najder, Zdzisław 1955 [1956]. „O Listach z Afryki Henryka Sienkiewicza”. Pamiętnik Literacki 1(4): 333–350.

Olkuśnik, Marek 2004. „Kobieta w podróży na przełomie XIX i XX wieku. Między próbą emancypacji a presją podwójnej świadomości”. W: Anna Żarnowska, Andrzej Szwarc (red.). Kobieta i małżeństwo. Społeczno-kulturowe aspekty seksualności. Wiek XIX i XX. Warszawa: DiG.

Pacławski, Jan 1997. „Listy z Ameryki i Afryki Henryka Sienkiewicza jako reportaże”. W: Zdzisław Piasecki (red.). Spotkania Sienkiewiczowskie, Opole 24–25 X 1996 w sto pięćdziesiątą rocznicę urodzin i osiemdziesiątą rocznicę śmierci pisarza oraz w stulecie powstania „Quo vadis”. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. 41–62.

Pacławski, Jan 2005. O reportażu i reportażystach. Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej.

Said, Edward 1991. Orientalizm. Przeł. Witold Kalinowski, wstępem opatrzył Zdzisław Żygulski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Said, Edward 2009. Kultura i imperializm. Przeł. Monika Wyrwas-Wiśniewska. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Sienkiewicz, Henryk 1893. Listy z Afryki w dwóch tomach, z licznemi ilustracjami w tekście. Ilustr. Stanisław Fabijański, Stanisław Janowski. Warszawa: Wyd. Słowo, drukarnia K. Rubiszewskiego.

Sienkiewicz, Henryk 1906. Listy Litwosa z Paryża. W: Pisma Henryka Sienkiewicza. T. LXXX: Pisma ulotne. Warszawa: Wyd. Redakcja Tygodnika Ilustrowanego, druk. Piotr Laskauer i Spółka.

Sienkiewicz, Henryk 1949. Listy z Afryki. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Sienkiewicz, Henryk 1986. Listy z podróży do Ameryki. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Sienkiewicz, Henryk 1996. Listy do Jadwigi i Edwarda Janczewskich. W: H. Sienkiewicz. Listy. T. II: Część druga (Jadwiga i Edward Janczewscy). Oprac., wstępem i przypisami opatrzyła Maria Bokszczanin. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Sztachelska, Jolanta 1996. „Listy z podróży do Ameryki a XIX-wieczne korzenie polskiego reportażu”. W: Zbigniew Przybyła (red.). Henryk Sienkiewicz i jego twórczość. Materiały z konferencji naukowej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie, 5–7 maja 1996 r. Częstochowa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna.

Sztachelska, Jolanta 2012. „Petroniusz patrzy na Afrykę. O Listach z Afryki Henryka Sienkiewicza”. W: Jerzy Axer (koncepcja), Tadeusz Bujnicki (red.). Wokół „W pustyni i w puszczy”. W stulecie pierwodruku powieści. Kraków: Universitas.

Śliwińska, Joanna 2008. „Literat-podróżnik i dama w podróży. O zagranicznych wojażach Sienkiewicza i Orzeszkowej”. W: Ewa Ihnatowicz (red.). Podróż i literatura 1864–1914. Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Tomasik, Wojciech 2015. Ikona nowoczesności. Kolej w literaturze polskiej. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Trześniowski, Dariusz 2008. „Listy z Afryki Henryka Sienkiewicza w świetle dyskursu postkolonialnego”. W: Ewa Ihnatowicz (red.). Podróż i literatura 1864–1914. Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. 357–369.

Wyka, Kazimierz 1967. „Bovaryzm Sienkiewicza”. Twórczość 3-4.
Partnerzy platformy czasopism