„Pieśń nad Pieśniami” w przekładzie Józefa Jankowskiego. Edycja krytyczna

Piotr Włodyga OSB

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LC.2019.039

Abstrakt


--

Pełny tekst:

PDF


Partnerzy platformy czasopism