Ks. Kazimierza Bukowskiego pierwsza polska antologia biblijna

Edward Jakiel

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LC.2019.038

Abstrakt


--

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Biela, Emil 1985. „Rec.: Bukowski, Kazimierz 1984.

Biblia a literatura. Antologia. Warszawa: WSiP”. Ruch Biblijny i Liturgiczny 6: 473–474.

Bukowski, Kazimierz 1984. Biblia a literatura. Antologia. Warszawa: WSiP.

Bukowski, Kazimierz 1985. „Wywiad. Przepr. Andrzej Horn”. Powściągliwość i Praca 1.

Bukowski, Kazimierz 1988.. Biblia a literatura. Antologia. Poznań: Pallottinum.

Bukowski, Kazimierz 1990. Biblia a literatura. Antologia. Warszawa: WSiP.

Bukowski, Kazimierz 2003. Biblia a literatura. Antologia. Poznań: Pallottinum.

Dobraczyński, Jan 1985. „O podręczniku K. Bukowskiego”. Odrodzenie 39: 11.

Kudasiewicz, Józef 1985. „Rec.: Bukowski, Kazimierz 1984. Biblia a literatura. Antologia. Warszawa: WSiP”. Przegląd Katolicki 43: 1–3.

Małe prozy biblijne 2002. Oprac. Maria Jasińska-Wojtkowska, Maciej Nowak. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Marx, Jan 1985. „Rec.: Bukowski, Kazimierz 1984. Biblia a literatura. Antologia. Warszawa: WSiP”. Kultura 7: 16.

Paciuszkiewicz, Mirosław 1985. „Rec.: Bukowski, Kazimierz 1984. Biblia a literatura. Antologia. Warszawa: WSiP”. Przegląd Powszechny 10: 131–134

Piecz, B. [Radziewicz, Julian] 1986. „Rec.: Bukowski, Kazimierz 1984. Biblia a literatura. Antologia. Warszawa: WSiP”. Edukacja i Dialog 2: 47.

Plaskota, Anna 1985. „Rec.: Bukowski, Kazimierz 1984. Biblia a literatura. Antologia. Warszawa: WSiP”. Przegląd Tygodniowy 31: 13

Sceptyk. 1985. „Rec.: Bukowski, Kazimierz 1984. Biblia a literatura. Antologia. Warszawa: WSiP”. Zdanie 9: 63.

Stanuch, Stanisław 1985. „Bukowski, Kazimierz 1984. Biblia a literatura. Antologia. Warszawa: WSiP”. Gazeta Krakowska. Przedruk: Argumenty 30: 11 (czerwiec).

Starowieyski, Marek ks. 2011. Tradycje biblijne. Biblia w kulturze europejskiej. Wstęp kard. Gainfranco Ravasi. Kraków: Petrus.

Starowieyski, Marek ks. 2015. Tradycje biblijne. Biblia w kulturze europejskiej. Wstęp kard. Gainfranco Ravasi. Kraków: Petrus.

Walecki, Wacław 1985. „Rec.: Bukowski, Kazimierz 1984. Biblia a literatura. Antologia. Warszawa: WSiP”. Ruch Literacki 4: 331–333.

Z drugiej strony Biblii. Antologia noweli biblijnej 2017. Wybrał i opracował. ks. Marek Starowieyski. Poznań: Wydawnictwo Święty Wojciech.
Partnerzy platformy czasopism