Odrodzenie czy narodzenie? Mikroliteratury prefektury Okinawa według „Shimakutuba Runesansu”

Aleksandra Jarosz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LC.2019.032

Abstrakt


--

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Anderson, Mark, Patrick Heinrich (red.) 2014. Language crisis in the Ryukyus. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Heinrich, Patrick 2013. „Hōgen ronsō: the great Ryukyuan languages debate of 1940”. Contemporary Japan 25 (2): 167–187.

Hokama Shuzen 1979. Okinawa bungaku-no sekai [Świat literatury okinawskiej]. Tokio: Kadokawa Shoten.

Ikeda, Kyle 2009. „Ryukyuan and Okinawan literary studies in North America: status, challenges, & opportunities”. The Ryukyuanist 81–82, Autumn 2008–Winter 2009: 3–6.

Karimata Shigehisa 2013. „Endangered language-to killer language [Język zagrożony a język-zabójca]”. Toki-no me Okinawa hihyōshi N27, No. 2, 20.12.2013: 94–97.

Majewicz, Alfred F. 2011. „Ryukyuan – linguistic status, prestige, endangerment and data availability”. Folia Scandinavica 12: 155–169.

Moseley, Christopher (red.) 2010. Atlas of the World’s Languages in Danger, 3rd ed. Paryż: UNESCO Publishing. Wersja internetowa: http://www.unesco.org/culture/en/endangered languages/atlas.

Okinawa Daigaku Chiiki Kenkyūjo (red.) 2013. Ryūkyū shogo-no fukkō [Odrodzenie języków riukiuańskich]. Tokio: Fuyō Shobō.

Okinawa Kokusai Daigaku Kōkai Kōza Iinkai (red.) 2017. Shimakutuba runesansu. Okinawa Kokusai Daigaku Kōkai Kōza 26 [Renesans języków małych ojczyzn. 26. Wykłady Otwarte na Międzynarodowym Uniwersytecie Okinawskim]. Ginowan: Henshū Kōbō Tōyō Kikaku.

Shimoji Michinori, Patrick Heinrich (red.) 2014. Ryūkyū shogo-no hoji-o mezashite. Shōmetsu kikigengo-o meguru giron-to torikumi [Ratowanie języków riukiuańskich. Dyskusje i działania na rzecz zagrożonych języków]. Tokio: Koko Shuppan.

Tsuji Masayuki 2008. „Ainu senjū minzoku ketsugi, kokkai-de saitaku [uchwała uznająca Ajnów za lud tubylczy przyjęta przez parlament]”. Internetowy magazyn All About, 10.06.2008; dostępny pod adresem: https://allabout.co.jp/gm/gc/294051/.

UNESCO Ad Hoc Expert Group on Endangered Languages 2003. Language Vitality and Endangerment. Dokument uchwalony przez International Expert Meeting on UNESCO Programme Safeguarding of Endangered Languages. Paryż, 10–12 marca 2003.

Wedekind, K[laus], Ch[arlotte] Wedekind 1997. The development of writing systems: a guide. Asmara: Curriculum Department, the Ministry of Education.
Partnerzy platformy czasopism