Nostalgia z ducha zabawy. O teatrze Rimasa Tuminasa

Karolina Matuszewska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LC.2018.021

Abstrakt


Twórczość teatralna Rimasa Tuminasa jest jedną z bardziej oryginalnych propozycji scenicznych w litewskim teatrze drugiej połowy XX wieku. Wykształcony w Moskwie reżyser pracował przede wszystkim w Akademickim Teatrze Dramatycznym w Wilnie, z którym był związany aż do założenia w 1990 roku własnego Teatru Małego. Reżyserował także za granicą, zdobywając międzynarodowy rozgłos, m.in. dzięki prezentacjom na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym „Kontakt”. Jego teatr wyrasta z uczucia żalu i tęsknoty za czymś utraconym. Delikatna ironia, posługiwanie się regułami zabawy oraz tworzenie lirycznej, nieco tajemniczej atmosfery spektaklu wyznaczają najbardziej charakterystyczne cechy jego teatru. W centrum zainteresowania Tuminasa znajdują się zwykły człowiek i jego codzienne troski, co zdecydowanie przeciwstawiało się patosowi i heroizmowi popularnych na Litwie w czasach radzieckich dramatów historycznych. Poza odnowieniem repertuaru litewski twórca przyczynił się także do zmian w technice gry aktorskiej: zaproponował swojemu zespołowi nowe poszukiwania twórcze, dzięki którym artyści mogli wyzwolić się ze starych schematów.


Słowa kluczowe


Rimas Tuminas; Teatr Mały w Wilnie; nostalgia; zabawa; podróż

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aleksaitė, Irena, Rasa Vasinauskaitė, Helmutas Šabasevičius (red.). 2009. Lietuvių teatro istorija. Ketvirtoji knyga 1980–1990. Vilnius: LKTI.

Aleksaitė, Irena 2009. „Valstybinis akademinis dramos teatras”. W: Irena Aleksaitė, Rasa Vasinauskaitė, Helmutas Šabasevičius (red.). Lietuvių teatro istorija. Ketvirtoji knyga 1980–1990. Vilnius: LKTI.

Balevičiūtė, Ramunė 2012. Rimas Tuminas: teatras, tikresnis už gyvenimą. Žaidimas Rimo Tumino teatre. Vilnius: Metodika.

Drewniak, Łukasz 2001. „Tuminas: Bardzo śmieszna tragedia”. Dialog 3.

Jansonas, Egmontas 1997. „Romantizmas: kalnai kelmuoti, herojai nuplikę, tik keli postamentai likę”. Teatras 1.

Liuga, Audronis 1997. „Sniego nublokšti”. Krantai 1.

Kornaś, Tadeusz 2005. „Pieśni Syren”. Didaskalia 69.

Majcherek, Wojciech 1997. „Z notatnika festiwalowicza. (Kontakt ’97)”. Teatr 7–8.

Trinkūnaitė, Šarūnė. „Rimas Tuminas: teatras, kuriame neprekaituojama”. http://www.mmcentras.lt/kulturos–istorija/kulturos–istorija/teatras/19801990–autorines–rezisuros–triumfas/rimas–tuminas–teatras–kuriame–neprakaituojama/4509 [21.02.2017].

Tuminas, Rimas 1998. „Teatr jest pięknym sadem. Z Rimasem Tuminasem rozmawiają Malwina Głowacka, Katarzyna Osińska i Aleksandra Rembowska”. Teatr 4.

Tuminas, Rimas 2006. „Bo teatr kocha się ze strachu. Z Rimasem Tuminasem rozmawia Joanna Derkaczew”. Gazeta Wyborcza 41.

Vasinauskaitė, Rasa 1994. „Ilga kelionė į amžinybę…”. Literatūra ir menas 19.11.
Partnerzy platformy czasopism