Jernej Lorenci – reżyser archetypowego rytmu

Kamelia Nikolova

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LC.2018.017

Abstrakt


Artykuł stanowi portret Jerneja Lorenciego, wpływowego reżysera słoweńskiego, którego Iliada Homera znalazła się wśród bezdyskusyjnych faworytów na „Kontakcie” 2016. Przez szczegółową analizę Iliady Słoweńskiego Teatru Narodowego w Lubljanie są prezentowane główne wyznaczniki estetyki teatralnej i nowatorskiego stylu reżyserskiego Lorenciego. W inscenizacji eposu reżyser i jego zespół sprawiają, że archetypowe obrazy życia, wojny i śmierci stają się intensywnym, bezpośrednim, osobistym doświadczeniem zmysłowym i emocjonalnym zarówno dla aktorów, jak i widzów. Źródłem performatywnej energii spektaklu jest rytm starożytnego heksametru formujący brzmienie słów eposu, grę aktorską i metrum muzyczne. Jest on jak bicie serca, puls wszystkiego, co żyje.


Słowa kluczowe


Jernej Lorenci; „Iliada”; rytm; śmierć; performatywność

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Lorenci, Jernej 2016. „Wszyscy jesteśmy ofiarami naszej własnej pychy”. Dyskusja po Iliadzie na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym „Kontakt” (26.05)
Partnerzy platformy czasopism