Amoenus versus horridus: "W kleszczach lęku" w świetle konwencji sielankowej

Sylwia Wojciechowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LC.2017.014

Abstrakt


Poniższa interpretacja jest uzupełnieniem artykułu "Amoenus  versus Horridus.  «The Turn of the Screw» and the (Counter)Pastoral", który ukazał się w zbiorze poświęconym twórczości
Henry’ego Jamesa, "Henry James Goes to War". Celem artykułu jest wykazanie, iż konwencja sielankowa to ważne pole odniesień pozwalających wzbogacić interpretację tej noweli wykorzystującej zarówno topos locus amoenus, jak i locus horridus.

Słowa kluczowe


konwencja sielankowa; modalność pastoralna; locus amoenus; locus horridus; anty-pastoralność; Henry James; „W kleszczach lęku”

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aloi, Peg. “ ‘And with thee fade away into the forest dim’: Neopastoralism and Romantic Renascence in the Ritual Literature of Modern Witchcraft”. W: New Versions of Pastoral: Post-romantic, Modern, and Contemporary Responses to the Tradition, red. David James i Philip Tew. Madison–Taeneck: Fairleigh Dickinson University Press, 2009.

Alpers, Paul. What Is Pastoral?. Chicago–Londyn: University of Chicago Press, 1996.

Banaś-Korniak, Teresa. Arkadia i zło, miłość i śmierć, czyli o literackich antytezach w poezji polskiej renesansu i baroku. Katowice: Agencja Artystyczna PARA, 2011.

Blanco, María Del Pilar. “The Poetics of the Jungle in Counterpastoral Fictions of the Americas: Writing the Dark Place”. W: New Versions of Pastoral: Post-romantic, Modern, and Contemporary Responses to the Tradition, red. David James i Philip Tew. Madison i Taeneck: Fairleigh Dickinson University Press, 2009.

Buchholtz, Mirosława, red. Filmowe gry z twórczością Henry’ego Jamesa. Transpozycje, komentarze, analogie. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005.

Buchholtz, Mirosława. Henry James i sztuka auto/biografii. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011.

Buchholtz, Mirosława, Dorota Guttfeld, Grzegorz Koneczniak, red. Henry James Goes to War.

Frankfurt nad Menem: Peter Lang, 2014.

Campbell, Joseph. Potęga mitu, przeł. Ireneusz Kania. Kraków: Znak, 2013.

Cieślak-Sokołowski, Tomasz. „‘Pastoral’ jako tryb lektury polskiej literatury współczesnej”. Wielogłos 1 (2008).

Eagleton, Terry. Teoria literatury. Wprowadzenie, przeł. Bogdan Baran. Warszawa: Aletheia, 2015.

Empson, William. Some Versions of Pastoral. Nowy Jork: New Directions Publishing, 1935.

Gale, Robert. A Henry James Encyclopaedia. Nowy Jork: Greenwood Press, 1989.

Gifford, Terry. Pastoral. Londyn–Nowy Jork: Routledge, 1999.

Głowiński, Michał et al., red. Słownik terminów literackich. Wrocław: Ossolineum, 2008.

James, David i Philip Tew, red. New Versions of Pastoral. Madison–Taeneck: Fairleigh Dickinson University Press, 2009.

James, Henry. Daisy Miller and Other Stories. Ware: Wordsworth, 2006.

James, Henry. The Turn of the Screw & The Aspern Papers , red. Claire Seymour. Ware: Wordsworth, 2000.

James, Henry. W kleszczach lęku, przeł. Witold Pospieszała. Warszawa: Prószyński, 2012.

Kopaliński, Władysław, red. Słownik symboli. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.

MacDonald, Hugh, red. England’s Helicon. Londyn: Routledge, 1962.

Parkinson, Edward. The Turn of the Screw. A History of Its Critical Interpretations 1898–1979, 1991. http://www.turnofthescrew.com.

Sannazaro, Jacobo. L’Arcadia. Turyn: Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1948.

Snyder, Susan. Pastoral Process. Spenser, Marvell, Milton. Stanford: Stanford University Press, 1998.

Squires, Michael. The Pastoral Novel. Studies in George Eliot, Thomas Hardy, and D. H. Lawrence. Virginia: University Press of Virginia, 1974.

Tredy, Dennis. „Cienie cieni – techniki wieloznaczności w trzech adaptacjach filmowych W kleszczach lęku: Niewiniątka Jacka Claytona (1961), W kleszczach lęku Dana Curtisa (1974), oraz Przytomność umysłu Antonio Aloya (1990)”, przeł. Monika Linke. W: Filmowe gry z twórczością Henry’ego Jamesa. Transpozycje, komentarze, analogie, red. Mirosława Buchholtz. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005.

Williams, Raymond. The Country and the City. Oxford: Oxford University Press, 1973.

Wojciechowska, Sylwia. “Amoenus versus Horridus. The Turn of the Screw and the (Counter) Pastoral”. W: Henry James Goes to War, red. Mirosława Buchholtz, Dorota Guttfeld, Grzegorz Koneczniak. Frankfurt nad Menem: Peter Lang, 2014.

Zaleski, Marek. Echa idylli w literaturze polskiej doby nowoczesności i późnej nowoczesności. Kraków: Universitas, 2007.
Partnerzy platformy czasopism