Artura Hutnikiewicza badania nad Młodą Polską

Wojciech Gutowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LC.2016.052

Abstrakt


Artykuł prezentuje analizę najważniejszych dzieł Artura Hutnikiewicza poświęconych literaturze Młodej Polski. Autor rozważa ich miejsce na tle współczesnych dyskursów poświęconych literaturze i sztuce tej epoki, wyróżnia główne tematy i problemy badawcze obecne w pracach Hutnikiewicza.


Słowa kluczowe


Artur Hutnikiewicz; literatura Młodej Polski; syntezy literackie; Stefan Żeromski; Stanisław Przybyszewski; Tadeusz Miciński; historiografia literatury polskiej

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Burdziej Bogdan, Bibliografia prac Artura Hutnikiewicza, [w:] Od Kochanowskiego do Różewicza. Prace ofiarowane Arturowi Hutnikiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. J. Kryszak, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988.

Eile Stanisław, Krzywda Żeromskiego, „Życie Literackie” 1957, nr 44.

Gutowski Wojciech, Artura Hutnikiewicza badania nad Młodą Polską, „Przegląd ArtystycznoLiteracki” 1996, nr 3.

Hutnikiewicz Artur, Stefan Żeromski, Warszawa: Wiedza Powszechna, 1960.

Hutnikiewicz Artur, „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego, Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1967.

Hutnikiewicz Artur, Adolf Nowaczyński, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 23, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1978.

Hutnikiewicz Artur, Czy Żeromski jest aktywny?, „Wiatraki” 1964, nr 9.

Hutnikiewicz Artur, Dzienniki Żeromskiego, „Dziś i Jutro” 1953, nr 42.

Hutnikiewicz Artur, Forma motywacyjna w kompozycji powieści Żeromskiego, „Sprawozdania Towarzystwa Naukowego w Toruniu” 1951, nr 1.

Hutnikiewicz Artur, Kasprowicz, Przybyszewski, „Pomorze” 1961, nr 2.

Hutnikiewicz Artur, Legenda Żeromskiego, „Litery” 1973.

Hutnikiewicz Artur, Life and Work Przybyszewskiego, „Pomorze” 1959, nr 17.

Hutnikiewicz Artur, Młoda Polska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994.

Hutnikiewicz Artur, O poezji Staffa , „Pomorze” 1957, nr 8.

Hutnikiewicz Artur, O sztuce pisarskiej Stefana Żeromskiego, „Dziś i Jutro” 1949, t. 24.

Hutnikiewicz Artur, Oskar Katzenellenbogen (pseud. Ostap Ortwin), [w:] Polski słownik biograficzny , t. 12, z. 2, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1966–1977.

Hutnikiewicz Artur, Osobowość Żeromskiego, „Kamena” 1964, nr 20.

Hutnikiewicz Artur, Problematyka form kompozycyjnych w sztuce pisarskiej Żeromskiego, „Pamiętnik Literacki” 1965, nr 1.

Hutnikiewicz Artur, Realizm w literaturze, [w:] Wielka Encyklopedia Powszechna, t. 9, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967.

Hutnikiewicz Artur, Spojrzenie na Kasprowicza, „Życie Literackie” 1956, nr 31.

Hutnikiewicz Artur, Stanisław Przybyszewski (1868/1927), [w:] Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku, seria V: Literatura okresu Młodej Polski, t. 2, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967.

Hutnikiewicz Artur, Stanisław Przybyszewski. Legenda i rzeczywistość, [w:] idem, Portrety i szkice literackie, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976.

Hutnikiewicz Artur, Tadeusz Jaroszyński (1862/1917), [w:] Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku, seria V: Literatura okresu Młodej Polski, t. 2, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967.

Hutnikiewicz Artur, Twórczość literacka Stefana Grabińskiego (1887-1936), Toruń: TNT-Łódź: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959.

Hutnikiewicz Artur, Upadek i odrodzenie Młodej Polski, [w:] Rozwój wiedzy o literaturze polskiej po 1918 roku, oprac. Janusz Maciejewski, Warszawa: Czytelnik, 1986 [pierwodruk: Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza 5 (1970)].

Hutnikiewicz Artur, Żeromski – Lechoń, [w:] idem, Portrety i szkice literackie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976.

Hutnikiewicz Artur, Żeromski – wczoraj i dziś, [w:] idem, Portrety i szkice literackie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976.

Hutnikiewicz Artur, Żeromski „pokrzywdzony?, „Życie Literackie” 1957, nr 51/52.

Hutnikiewicz Artur, Żeromski i naturalizm, Toruń: Towarzystwo Naukowe, 1956.

Hutnikiewicz Artur, Żeromski wobec Sienkiewicza, „Życie Literackie” 1956, nr 47.

Hutnikiewicz Artur, Żeromski, „Więź” 1976, nr 1.

Hutnikiewicz Artur, Żeromski, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987.

Hutnikiewicz Artur. „Hymny” Jana Kasprowicza, Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1973.

Kulczycka-Saloni Janina et al., Młoda Polska, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991.

Lipski Jan Józef, Twórczość Jana Kasprowicza w latach 1891-1906, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1975.

Makowiecki Andrzej Z., Młoda Polska, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1981.

Matuszek Gabriela, Der geniale Pole? Niemcy o Stanisławie Przybyszewskim (1892-1992), Kraków: Universitas, 1993.

Nowaczyński Adolf, Wielki Fryderyk, oprac. i wstęp A. Hutnikiewicz, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1982.

Podraza-Kwiatkowska Maria, Literatura Młodej Polski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992.

Puchalska Mirosława, Hutnikiewicz Artur, „Żeromski i naturalizm”, recenzja, „Pamiętnik Literacki” 1958, nr 1/2.

Współczesna aforystyka polska. Antologia 1945–1984, oprac. i wstęp J. Glensk, Łódź: Wydawnictwo Łódzkie, 1986.

Żeromski Stefan, Syzyfowe prace, oprac. i wstęp A. Hutnikiewicz, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973.

Żeromski Stefan, Wybór opowiadań, oprac. i wstęp A. Hutnikiewicz, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1971.
Partnerzy platformy czasopism