Ut cantor declamator? O podobieństwach i różnicach między recytatorską a wokalno-muzyczną interpretacją tekstu

Władysław Sawrycki

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LC.2016.003

Abstrakt


Między interpretacją recytatorską a wokalno-muzyczną tekstu występuje wiele podobieństw wynikłych ze wspólnego głosowego tworzywa. Występują tu także różnice – związane m.in. z sytuacją wykonawczą: recytator kieruje się dyrektywą tekstu, śpiewak czy piosenkarz otrzymuje ją od kompozytora, który tekst muzycznie opracował. Kompozytor może stać blisko recytatora, gdy daje pierwszeństwo tekstowi, nierzadko szukając inspiracji w substracie intonacyjnym, może się od niego oddalać, gdy uniezależnia stronę muzyczną od tekstu. Przykłady tego znajdziemy w pieśni, operze i poezji śpiewanej.


Słowa kluczowe


interpretacja recytatorska tekstu; interpretacja wokalno-muzyczna tekstu; pieśń; opera; poezja śpiewana

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bristiger Michał, Związki muzyki ze słowem. Z zagadnień analizy muzycznej, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1986.

Chomiński Józef, Wilkowska-Chomińska Krystyna, Pieśń, [w:] idem, Formy muzyczne, t. 3, Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1974.

Ekiert Janusz, Bliżej muzyki. Encyklopedia, Warszawa: Muza, 2006.

Encyklopedia muzyki, red. Andrzej Chodkowski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995.

Gruhn Wilfried, Musiksprache – Sprachmusik – Textvertonung. Aspekte des Vehältnissen von Musik, Sprache und Text, Frankfurt am Main–Berlin–München: Diesterweg, 1978.

Gwizdalanka Danuta, Historia muzyki. Podręcznik dla szkół muzycznych. Cz.1, Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 2005.

Kamiński Piotr, Tysiąc i jedna opera, t. 2, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 2008.

Sierosławska Elżbieta, Fraza muzyczna a fraza tekstowa. Prozodia w przekładzie arii perowych, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2008.

Słowacki Juliusz, Beniowski, [w:] idem, Utwory wybrane, t. 1, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1964.

Tomaszewski Mieczysław, Muzyka w dialogu ze słowem, Kraków: Akademia Muzyczna, 2003.
Partnerzy platformy czasopism