Ks. Piotr Skarga jako problem dialogu ekumenicznego katolików. Jezuickie wspominanie i kreowanie w 2012 roku

Krzysztof Obremski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LC.2015.005

Abstrakt


Przedmiotem analizy jest jubileuszowa książka zbiorowa: Ks. Piotr Skarga SJ (1536– –1612). Życie i dziedzictwo, pod redakcją R. Darowskiego SJ i S. Ziemiańskiego SJ, Kraków 2012. Porównanie dwóch tekstów zawartych w tej książce wydanej przez krakowskich jezuitów pozwala przeciwstawić dwa przedstawienia werbalne postaci Skargi: historyczne (pióra Kaspra Drużbickiego SJ – najprawdopodobniej z połowy XVII stulecia) oraz jubileuszowe (napisane przez Romana Darowskiego SJ). W tekście współczesnego jezuity działalność kontrreformacyjna Skargi została zminimalizowana, natomiast unia brzeska przesłoniła i walkę z protestantami, i działalność polityczną królewskiego kaznodziei. W ten sposób (najogólniej) wróg protestantów stał się krzewicielem jedności chrześcijan.


Słowa kluczowe


Piotr Skarga; kontrreformacja; dialog ekumeniczny

Pełny tekst:

PDF


Partnerzy platformy czasopism