Editor’s Preface

Bartosz Awianowicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/28392

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Awianowicz, Bartosz 2016. „Latein in den Schulen in Danzig und Thorn um die Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert: die Universalsprache im regionalen Kontext der preussischen Stadtkulturen”. W: Joanna Kodzik, Włodzimierz Zientara (ed.). Hybride Identitäten in den preussisch-polnischen Stadtkulturen der Aufklärung: Studien zur Aufklärungsdiffusion zwischen Stadt und Land, zur Identitätsbildung und zum Kulturaustausch in regionalen und internationalen Kommunikationsnetzwerke. Bremen: Edition Lumière. 203–209.

Caplan, Harry 1964. [Cicero]. Ad C. Herennium de ratione dicendi (Rhetorica ad Herennium). Eng. Translation: Harry Caplan. London: William Heinemann Ltd.

Dmitriew, Michaił W. 2004. „Łacina jako medium wpływów zachodnich w kulturach wschodniosłowiańskich XVI i XVII wieku”. W: Jerzy Axer (red.). Łacina jako język elit. Warszawa: Wydawnictwo DiG. 343–373.

Fumaroli, Marc 2017. Gdy Europa mówiła po francusku. Przeł. Wawrzyniec Brzozowski, Jan Maria Kłoczowski. Wstęp: Anna Grześkowiak-Krwawicz. Warszawa: Muzeum Łazienki Królewskie.

Jaenichen, Petrus [1711]. Oratio de imminente Latinitati morte, habita in Acroaterio Gymnasii Thoruniensis Maiore D. XIII, Novembr(is) A(nno) CIƆ IƆCCX, qua post divinitus iterum depulsam pestilentiae plagam Deo Immortali gratiae aguntur, et ordinati labores scholastici inchoantur, Toruń: Impressit Joannes Nicolai.

Łużny, Ryszard 1966. Pisarze kręgu Akademii Kijowsko-Mohylańskiej a literatura polska. Z dziejów związków kulturalnych polsko-wschodniosłowiańskich XVII–XVIII w. Kraków: Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Partnerzy platformy czasopism