O "Sielance stołecznej" Jerzego Pietrkiewicza w stulecie urodzin jej autora

Wacław Lewandowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LC.2016.054

Abstrakt


Artykuł przynosi nową propozycję interpretacji poematu Jerzego Pietrkiewicza Sielanka stołeczna. Utwór, uznawany dotąd za przykład artystycznego oswajania obczyzny przez
emigracyjną poezję, został przedstawiony jako poemat o obcości emigranta i o nieprzekraczalności granic, dzielących różne duchowości i różne kultury.


Słowa kluczowe


poezja polska XX wieku; emigracja; Jerzy Pietrkiewicz; sielanka; Londyn

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Grabowski Zbigniew, Gawędy o Wielkiej Brytanii, Londyn: Biblioteka Polska w Wielkiej Brytanii, 1946.

Kryszak Janusz, Literatura złej chwili dziejowej: Szkice o drugiej emigracji, Łódź: Spółka Wydawniczo-Księgarska, 1995.

Leitgeber Bolesław, Londyn: Oblicze i maska, Londyn: M. I. Kolin, [1941].

Ligęza Wojciech, Jerozolima i Babilon: Miasta poetów emigracyjnych, Kraków: Baran i Suszczyński, 1998.

Pietrkiewicz Jerzy, Anioł ognisty, mój anioł lewy, tłum. M. Glińska, Warszawa–Lublin: Norbertinum, 1993.

Pietrkiewicz Jerzy, Poemat, [w:] idem, Poematy londyńskie i wiersze przedwojenne, 17, Paryż: Instytut Literacki, 1965.

Pietrkiewicz Jerzy, Sielanka – odwieczny towarzysz polskich poetów, [w:] idem, Literatura polska w perspektywie europejskiej: Studia i rozprawy, przeł. A. Olszewska-Marcinkiewicz i I. Sieradzki, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986 [pierwodruk angielski: J. Pietrkiewicz, The Idyll: A Constant Companion of Polish Poets, „The Slavonic and East European Review” 1955, vol. 82].

Terlecki Tymon, Londyn – Paryż: Opowieść o dwóch miastach, Londyn: Polska Fundacja Kulturalna, 1987.
Partnerzy platformy czasopism