Autor - szczegóły

Bartoszewicz, Agnieszka, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Polska

  • Vol 124, No 2 (2017) - INNE
    Mowa, gest, pismo. Relacje między kulturą żywego słowa a kulturą pisma w świetle zapisek z ksiąg sądowych późnośredniowiecznych miast polskich
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism