Vol 124, No 1 (2017)

Spis treści

Zofia Zielińska
PDF
5-42
Piotr Biliński
PDF
43-77
Michał Tymowski
PDF
79-118

Przeglądy – Polemiki – Materiały

W odpowiedzi na uwagi Tomasza Jurka zawarte w recenzji książki Janusza Tandeckiego, Krzysztofa Kopińskiego Edytorstwo źródeł historycznych
Marek Słoń
PDF
119-121

Artykuły recenzyjne i recenzje

Leszek Kuk
PDF
123-148
Marek Kornat
PDF
149-166
Recenzje
 
PDF
167-194

Komunikaty

Konkurs im. Profesora Jerzego Michalskiego na najlepszą recenzję naukową z zakresu historii
 
PDF
195
Instrukcja redakcyjna „Kwartalnika Historycznego”
 
PDF
197-199
Wykaz skrótów
 
PDF
201-203
Tabela transliteracyjna
 
PDF
204


Partnerzy platformy czasopism