No 32 (39) (2020)

Spis treści

Papers

Andrzej Polus
9-26
Bogdan Chmieliński
27-38
Marcin Adamczyk, Patrycja Rutkowska
39-51
Andrzej Wawrzusiszyn
53-66
Marta Studenna-Skrukwa
67-84
Anna Kotasińska
85-100
Taras Polovyi
101-109
Vasyl Gulay, Nathalia Dmytryshyn
111-122
Bartosz Rydliński
123-138
Azer Binnatli
139-152
Emzar Makaradze
153-159

Reviews

Kamila Rezmer-Płotka
163-166


Partnerzy platformy czasopism