No 28 (35) (2019)

Stworzenie anglojęzycznych wersji kwartalnika „Historia i Polityka” – zadanie finansowane w ramach umowy 697/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Spis treści

Papers

Robert Łoś
9-23
Michał Wallner, Artur Kokoszkiewicz
25-35
Azer Binnatli
37-43
Łukasz Jureńczyk
45-58
Vitaliy Tereshchuk
59-70
Patrycja Rutkowska, Marcin Adamczyk
71-85
Aleksy Borówka
87-101
Nadia Kindrachuk
103-110
Sylwia Grochowina
111-123
Aneta Dawidowicz
125-141

Reviews

Adam Romejko
145-150


Partnerzy platformy czasopism