No 24 (31) (2018)

Stworzenie anglojęzycznych wersji kwartalnika „Historia i Polityka” – zadanie finansowane w ramach umowy 697/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Spis treści

Papers

Marek Bodziany, Anna Kotasińska
9-32
Dagmara Moskwa
33-46
Justyna Doroszczyk
47-59
Łukasz Jureńczyk
61-71
Michał Białkowski
73-86
Oleg Kondratenko
87-97
Olga Bogorodetska
99-111
Nadia Kindrachuk
113-121
Iryna Kaviaka
123-133
Magdalena Redo
135-159

Reviews

Judyta Bielanowska
163-166


Partnerzy platformy czasopism