Obraz obecności wojsk amerykańskich w Polsce na łamach prasy lokalnej, regionalnej i ogólnopolskiej w 2017 r. – raport z badań

Mateusz Bartoszewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/HiP.2020.003

Abstrakt


The objective of the studies was to find answers to the research question: how the issue of US military presence in Poland was reported in selected press titles on different levels (local, regional, and national) in 2017? The author, using a framing analysis, adopts an idiographical perspective which objective is to research an unexplored (so far) part of Polish press discourse. This specific part has the exceptional – social, political and military – significance that binds with the presence of thousands US soldiers being stationed in Poland.


Słowa kluczowe


obecność wojsk amerykańskich; polska prasa; analiza ramowania

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bartoszewicz, M., Borówka, A., Chruściel, M. (2018). Wojska amerykańskie w Bolesławcu.

Współpraca kulturalna, kontakty z władzami i obraz medialny. Wrocław: Regionalny Ośrodek

Debaty Międzynarodowej we Wrocławiu. Pobrane z: http://rodm-

wroclaw.pl/data/_uploaded/Raporty/Wojska%20amerykanskie%20w%20Boleslawcu

%20raport.pdf.

Dobek-Ostrowska, B. (2011). Polski system medialny na rozdrożu. Media w polityce, polityka

w mediach. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Franczak, K. (2017). Analiza ramowania. W: M. Czyżewski i in. (red.). Analiza dyskursu

publicznego. Przegląd metod i perspektyw badawczych (ss. 145–173). Warszawa:

Wydawnictwo Akademickie SEDNO.

Kozubal, M. (2017.3.20). Demonstracja solidarności NATO. Rzeczpospolita, 66, 4.

Kozubal, M., Lentowicz, Z. (2017.1.12). Korzyści z US Army. Rzeczpospolita, 9, 1.

Kurowicki, M. (2017.1.16). To była sobota! Cały świat oglądał powitanie żołnierzy USA w

Polsce. Gazeta Wrocławska, 12, 11.

Kurowicki, M., Rogacin, W. (2017.1.9). Ćwiczyli w dolinie śmierci, US Army w naszych

koszarach. Gazeta Wrocławska, 6, 5.

Lisowska-Magdziarz, M. (2006). Analiza tekstu w dyskursie medialnym. Kraków:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Materiał odredakcyjny. (2017.10.12). Nowa zmiana żołnierzy amerykańskich z wizytą w

Ratuszu. Bolec.Info, 19, 7.

Materiał odredakcyjny. (2017.2.9). Dzień dobry Bolesławiec. Jesteście najwspanialszymi

ludźmi na świecie… Bolec.Info, 3, 4.

McCombs, M. (2009). Ustanawianie agendy. Media masowe i opinia publiczna. Kraków:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Nowak, E. (2016). Teoria agenda-setting a nowe media. Studia Medioznawcze, 3(66), 11–24.

Semetko, H.A., Valkenburg, P.M. (2000). Framing European Politics: A Content Analysis of Press and Television News. Journal of Communication, 2(50), 93–109.

Skupin, W. (16.1.2017). Panie robiły sobie selfie z wojakami. Na pamiątkę. Gazeta

Wrocławska, 12, 3.

Woźna, J. (2009). Rozszerzenie Unii Europejskiej w prasie koncernu Verlagsgruppe Passau.

Studia Medioznawcze, 3(38), 76–94.
ISSN: 1899-5160
eISSN: 2391-7652

Partnerzy platformy czasopism