The Tormentor from Toruń’s Fort VII, Karl Friedrich Strauss, on the Defendant Bench

Sylwia Grochowina

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/HiP.2019.020

Abstrakt


The paper focuses on the trial of Karl Friedrich Strauss, who from the end of October 1939 until January 1940 served as the administrative commandant of Fort VII in Toruń, which hosted an internment camp for civilians (Zivilinternierungslager). Strauss also participated in executions of Poles in the Barbarka forest near Toruń. The Strauss trial was a trial by jury which took place in June 1969 in the West Berlin district of Moabit. The legal proceedings were widely commented on in the pages of the Pomeranian press, and these press articles serve as the main source material for the present paper. The Strauss trial is one of numerous examples of failure of the denazification process in post-war Germany. Although the crimes committed by the former commander of Toruń’s Fort VII were not in any doubt, the leniency of the German judicial system meant that in the end one of the greatest tormentors of those imprisoned in Fort VII escaped justice and was not punished.


Słowa kluczowe


World War II; German occupation; Toruń; Fort VII; Barbarka; Karl Friedrich Strauss; Nazi crimes; denazification; trials of Nazi war criminals

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Böhler, J., Mallmann, K. M., Matthäus, J. (2009). Einsatzgruppen w Polsce. Warszawa: Bellona.

Bojarska, B. (1979). Selbstschutz w Okręgu Gdańsk-Prusy Zachodnie. Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, XXIX.

Frei, N. (1999). Polityka wobec przeszłości. Początki Republiki Federalnej i przeszłość nazistowska. Warszawa: Wydawnictwo Trio.

Grochowina, S. & Kącka, K. (2014). Foundations of Nazi Cultural Policy and Institutions Responsible for Its Implementation in the Period 1933–1939. Kultura i Edukacja, 6, 173–192. DOI: 10.15804/kie.2014.06.10.

Grochowina, S. & Sziling, J. (2009). Barbarka. Miejsce niemieckich egzekucji Polaków z Torunia i okolic (październik–grudzień 1939). Toruń: Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej. Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek.

Jansen, Ch. & Weckbecker, A. (1992). Der „Volksdeutsche Selbstschutz” in Polen 1939/40. München: R. Oldenbourg Verlag.

Mazanowska, I. & Ceran, T. (eds.). (2016). Zapomniani kaci Hitlera. Volksdeutscher Selbstschutz w okupowanej Polsce 1939–1940. Wybrane zagadnienia. Bydgoszcz – Gdańsk: Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Gdańsku.

Sołga, H. (2004). Niemcy. Sądzący i sądzeni 1939–2000. Kraków: Wydawnictwo Ikon.

Taylor, F. (2016). Wypędzanie ducha Hitlera. Okupacja i denazyfikacja Niemiec. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.

Vollnhals, C. & Schlemmer, T. (1991). Entnazifizierung. Politische Säuberung und Rehabilitierung in den vier Besatzungszonen 1945–1949. München: Deutscher Taschenbuch Verlag.

Wahl, A. (2009). Druga historia nazizmu w federalnych Niemczech po 1945 roku. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog.

Wolff-Powęska, A. (2011). Pamięć – brzemię i uwolnienie. Niemcy wobec nazistowskiej przeszłości (1945–2010). Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Gazeta Pomorska: (22/23.03.1969), 69; (25.03.1969), 71; (26.03.1969), 72; (29/30.03.1969), 75; (26/27.04.1969), 98; (5.06.1969), 132; (6.06.1969), 133; (7/8.06.1969), 134; (10.06.1969), 136; (13.06.1969), 139; (14/15.06.1969), 140; (21/22.06.1969), 146; (24.06.1969), 148; (26.06.1969), 150; (28/29.06.1969), 152; (12/13.07.1969), 164; (26/27.07.1969), 176.

Archival sources:

Archives of the Institute of National Remembrance, reference GK 164/608, vol. 1, warrant for temporary arrest of KF Strauss of 29.12.1947.

Archives of the Institute of National Remembrance, reference GK 351/161, extradition request in the case of K. F. Strauss of 21.01.1948.

Archives of the Institute of National Remembrance, reference DS 52/67, photocopy of the judgment in the KF Strauss case of 27.06.1969.
ISSN: 1899-5160
eISSN: 2391-7652

Partnerzy platformy czasopism