Cultural Diplomacy as a Tool of Ukraine’s Foreign Policy: Institutional Dimension

Vitaliy Tereshchuk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/HiP.2019.015

Abstrakt


The present paper considers the essential role of cultural diplomacy as a foreign policy vector and discusses its place among the tools of public diplomacy. The emphasis is placed on analysing the potential of cultural diplomacy in the Ukrainian foreign policy activities. In particular, the authors examine institutional aspects of promotion of the Ukrainian culture abroad; special attention is paid to the Ukrainian Institute, established in 2017 under the auspices of the Ministry of Foreign Affairs. As for many years there was no comprehensive governmental approach to cultural diplomacy, private initiatives in the field emerged to fill the gap. Having received some support from the Foreign Affairs Ministry and Ukraine’s diplomatic missions, these entities became part of the state’s cultural diplomacy mechanisms.


Słowa kluczowe


cultural diplomacy; public diplomacy; foreign policy; Ukraine

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Ammon, R.J. (2001). Global Television and the Shaping of World Politics: Telediplomacy and Foreign Policy. Jefferson, NC: McFarland.

Cull, N.J., Culbert, D., Welch, D. (2003). Propaganda and Mass Persuasion: A Historical Encyclopedia, 1500 to the Present. Santa Barbara, CA: ABC-CLIO.

Gilboa, E. (2008). Searching for a Theory of Public Diplomacy. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 616, 55–77. DOI: 10.1177/0002716207312142.

Ham, P. van (2010). Social Power in International Politics. Abingdon, Oxon: Routledge.

Hrachevska, T.O. (2016). Diialnist kulturno-informatsiinykh tsentriv yak komponenta kulturnoi dyplomatii. Hrani, 2(130), 22–26.

Kabinet ministriv Ukrainy. (2006). Perelik zakordonnykh dyplomatychnykh ustanov Ukrainy, u skladi yakykh utvoriuiutsia kulturno-informatsiini tsentry. Zatverdzhenyi rozporiadzhenniam

Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 19 kvitnia 2006 r. No. 213-r. Retrieved from: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/213-2006-r.

Kabinet ministriv Ukrainy. (2017). Pro utvorennia derzhavnoi ustanovy “Ukrainskyi instytut”: Rozporiadzhennia Kabinetu ministriv Ukrainy vid 21 chervnia 2017 r. No. 430-r. Retrieved from: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250094619.

Kuchma, L. (2003). Ukrayna — ne Rossyia. Moskva: Vremia.

Kulturna dyplomatiia Ukrainy vid MZS/Ukraines Cultural Diplomacy by MFA. (2015). Druzi, komanda Kulturnoi dyplomatii Ukrainy vid MZS z pryiemnistiu povidomliaie, shcho vpershe v istorii vidomstva my stvoryly alhorytm pidtrymky ministerstvom kulturnykh proektiv, yaki realizovuvatymutsia za kordonom [Facebook post]. Retrieved from: https://www.facebook.com/CulturalDiplomacyUkraine/posts/1056919127662862.

LB.ua. (2018). Volodymyr Sheiko: ‘Ukrainskyi instytut predstavliatyme interesy i tsinnosti suchasnoi ukrainskoi politychnoi natsii’. Retrieved from: https://ukr.lb.ua/culture/2018/06/13/400222_volodimir_sheyko_ukrainskiy.html.

Ministerstvo kultury Ukrainy. (2016). “Pidtrymka roboty Ukrainskoho instytutu u Shvetsii– vazhlyvyi krok u kulturnii dyplomatii” – Yevhen Nyshchuk. Retrieved from: http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=245095538.

Ministerstvo zakordonnykh sprav Ukrainy. (2015a). V MZS vidbuvsia Pershyi forum kulturnoidyplomatii Ukrainy. Retrieved from: http://mfa.gov.ua/ua/press-center/news/37021-v-mzs-vidbuvsya-pershij-forum-kulyturnoji-diplomatiji-ukrajini.

Ministerstvo zakordonnykh sprav Ukrainy. (2015b). V MZS stvoreno novyi napriam roboty– publichna dyplomatiia. Retrieved from: http://mfa.gov.ua/ua/press-center/news/43433-v-mzs-stvoreno-novij-napryam-robotipublichna-diplomatija.

Ministerstvo zakordonnykh sprav Ukrainy. (2016). 27 kvitnia v Dyplomatychnii akademii pry MZS Ukrainy vidbuvsia Druhyi forum kulturnoi dyplomatii Ukrainy. Retrieved from: http://mfa.gov.ua/ua/press-center/news/47000-27-kvitnya-v-diplomatichnij-akademiji-pri-mzs-ukrajini-vidbuvsya-drugij-forum-kulyturnoji-diplomatiji-ukrajini.

Ministerstvo zakordonnykh sprav Ukrainy. (2017). Statut derzhavnoi ustanovy “Ukrainskyi instytut”. Zatverdzheno Nakazom Ministerstva zakordonnykh sprav Ukrainy vid 6 hrudnia 2017 r. No. 540. Retrieved from: https://mfa.gov.ua/mediafiles/files/misc/2018-01-17/2018-01-23_n540_statute.pdf.

Nye, J.S. (2004). Soft Power: The Means to Success in World Politics. New York: PublicAffairs.

Ociepka, B. (2008). Public Diplomacy. In: W. Donsbach (ed.). The International Encyclopedia of Communication (pp. 3956–3960). Malden, MA: Blackwell Publishing.

Prezydent Ukrainy. (2006). Polozhennia pro kulturno-informatsiinyi tsentr u skladi zakordonnoi dyplomatychnoi ustanovy Ukrainy. Zatverdzhene Ukazom Prezydenta Ukrainy vid 20liutoho 2006 roku No. 142/2006. Retrieved from: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/142/2006.

Rohovyk, O. (2016). Oleksandra Saienko: “Avstriitsi duzhe chutlyvi do mystetstva ta kultury, tomu kulturna dyplomatiia u Avstrii tochno pratsiuie”. Retrieved from: https://global-ukraine.com/2016/01/oleksandra-sayenko-avstrijtsi-duzhe-chutlyvi-mystetstva-takultury-tomu-kulturna-dyplomatiya-u-avstriyi-tochno-pratsyuye/.

Rozumna, O.P. (2014). Optymizatsiia posylennia kulturnoi prysutnosti Ukrainy v Yevropi. Analitychna zapyska. Retrieved from: http://www.niss.gov.ua/articles/1522.

Serbina, N.F., Kuchmii, O.P. (2011). Kulturna dyplomatiia yak instrument zovnishnoi polityky suchasnoi yevropeiskoi derzhavy. Aktualni problemy mizhnarodnykh vidnosyn: Zbirnyk naukovykh prats, Vypusk 100 (Chastyna I), 122–131.

Ukrainian Institute of Sweden. (n.d.). Our mission – Ukrainian Institute of Sweden. Retrieved from: http://ukrainskainstitutet.se/en/our-mission/.

Ukrinform. (2015). Ukrainskyi kulturnyi tsentr u Paryzhi ocholyt Irena Karpa. Retrieved from: http://www.ukrinform.ua/rubric-culture/1896784-ukrajinskiy-kulturniy-tsentr-u-pariji-ocholit-irena-karpa.html.

Zhukov, A. (2014). U Shvetsii rozpochav robotu Ukrainskyi Instytut. Den. Retrieved from: http://day.kyiv.ua/uk/article/kultura/u-shveciyi-rozpochav-robotu-ukrayinskiyinstitut.

ZIK. (2015). U Shvetsii populiaryzovuvatymut ukrainsku kulturu. Retrieved from: http://zik.ua/news/2015/07/17/u_shvetsii_populyaryzovuvatymut_ukrainsku_kulturu_608313.
ISSN: 1899-5160
eISSN: 2391-7652

Partnerzy platformy czasopism