Tygodniki opinii – użyteczny instrument marketingu politycznego?

Mateusz Bartoszewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/HiP.2019.004

Abstrakt


The main objective of the article is an attempt to determine the marketing utility of opinion-forming weeklies in the view of political actors. The following chapters include answers to questions, such as: 1. What kind of functions in the political debate are fulfilled by opinion-forming weeklies? 2. What distinctive features are related to the concept of political marketing? 3. What kind of marketing instruments remain at the disposal of politicians in pluralistic systems? 4. What is the significance of the marketing utility of opinion-forming weeklies in the view of political actors appealing for public support?

Słowa kluczowe


opinion-forming weeklies; political marketing; public debate

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bartoszewicz, M. (2017). Wybrane aspekty poznawcze i emocjonalne socjotechniki mediów. Studia Medioznawcze, 2(69), 93–106.

Brzoza, K., Głuszek-Szafraniec, D., Szostok, P. (2017). Upolitycznienie przekazu prasowego w wybranych polskich tygodnikach opinii. Wstępny raport z badań. Political Preferences, 16, 81–106, DOI: 10.6084/m9.figshare.5605678.

Czyżewski, M., Kowalski, S., Piotrowski, A. (red.). (2010). Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Dobek-Ostrowska, B. (2011). Polski system medialny na rozdrożu. Media w polityce, polityka w mediach. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Jaśniok, M. (2007). Strategie marketingowe na rynku politycznym. Kraków: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Kolczyński, M. (2005). Współczesne komunikowanie polityczne – między propagandą a marketingiem politycznym. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 1, 225–234.

Kolczyński, M. (2008). Strategie komunikowania politycznego. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Kotler, P., Levy S.J. (1969). Broadening the Concept of Marketing. Journal of Marketing, 33, 10–15.

Kotras, M. (2013). Dwa światy, dwie narracje. Retoryka tygodników opinii „W Sieci” i „Polityka”. Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica, 46, 89–109.

Mazur, M. (2004). Marketing Polityczny. Studium porównawcze prezydenckich kampanii wyborczych w USA i w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

McQuail, D. (2011). McQuail’s Mass Communication Theory: 6th (sixth) Edition. London: SAGE Publications.

Menon, S.V. (2008). Political Marketing: A Conceptual Framework. ICFAI Business School, Ahmadabad.

Mielczarek, T. (2013). Współczesna polska prasa opinii. Rocznik Historii Prasy Polskiej, z. 1(31), 79–102, DOI: 10.2478/yhpp-2013-0015.

Podemski, K. (2011). Świat w polskich tygodnikach opinii. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, LXXIII(3), 241–262.

Riedel, R. (2007). Walka o dusze obywateli. Media jako dominujący czynnik socjalizacji politycznej. W: W. Piątkowska-Stepaniak, B. Nierenberg (red.), Wojna w mediach (s. 15–27). Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Scheffs, Ł. (2013). Marketing polityczny w ponowoczesnym świecie. Refleksja nad stanem demokracji liberalnej na początku XXI wieku. Świat Idei i Polityki, 12, 164–181.

Zajdowski, K. (2017). Marketing produktu politycznego. Analiza porównawcza. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
ISSN: 1899-5160
eISSN: 2391-7652

Partnerzy platformy czasopism