Lechosław Berliński, Zarządzanie i dowodzenie Ochotniczą Strażą Pożarną. Wiedza, nowoczesność i tradycja, Warszawa 2012, pp. 294

Paulina Politowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/HiP.2018.037

Abstrakt


review

Pełny tekst:

PDF (English)


ISSN: 1899-5160
eISSN: 2391-7652

Partnerzy platformy czasopism