Projekt edukacyjny „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku” jako przykład działań na rzecz umacniania bezpieczeństwa kulturowego

Michał Lubicz Miszewski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/HiP.2018.024

Abstrakt


The article describes the educational project “Borderlands – Polish Eastern Territories in the Twentieth Century” carried out by the Public Education Office of the Cracow Department of the Institute of National Remembrance since 2012. The target group of the project are students of lower and higher secondary schools of Małopolskie Voivodeship. It focuses on the Borderlands of the First and Second Polish Republic, including their history and cultural heritage, as well as the Poles, both those who left this territory after the Second World War and those who live there now. The highlight of the project is the contest of knowledge of the Borderlands, in which students prepare an essay or a multimedia presentation on a chosen topic, based on the available literature, gathered documents, memories and iconographic material. One of the rewards for the winners of the contest is a trip for the winner and a guardian to the territories that formerly constituted the Polish Eastern Borderlands.


Słowa kluczowe


Kresy Wschodnie; edukacja kresowa; bezpieczeństwo kulturowe; dziedzictwo kulturowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Czaja, J. (2004). Bezpieczeństwo kulturowe Rzeczpospolitej Polskiej. Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne.

Cząstka-Szymon, B. (2011). Pomijane dziedzictwo Kresów. Konteksty kultury, 3, 193–210.

Górny, G. (2004). Edukacja kresowa. Przewodnik Katolicki, 48.

„Historia Polski nie istnieje bez historii Kresów”. Apel o umieszczenie tematyki dotyczącej Kresów w programach nauczania. (2016). Pobrano z: https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/308831-historia-polski-nie-istnieje-bez-historii-kresow-apel-o-umieszczenie-tematyki-dot-kresow-w-programach-nauczania.

Kancelaria Sejmu RP. Biuro Komisji Sejmowych. (2016). Pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji Łączności z Polakami za Granicą (nr 34) z dnia 21 września 2016 r. Pobrano z: http://orka.sejm.gov.pl/zapisy8.nsf/0/7A6FF8247A83A960C125803A0046A5BE/%24File/0102608.pdf.

Projekt edukacyjny „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku” (V edycja) dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2016/2017 (regulamin).

Projekt edukacyjny „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku” (VI edycja) dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2017/2018 (regulamin).

Tołwiński, M. (2014). Dobra kultury – kapitałem pokoleń. W: P. Żarkowski, S. Topolewski (red.), Współczesne bezpieczeństwo kulturowe (s. 197–204). Siedlce: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.
ISSN: 1899-5160
eISSN: 2391-7652

Partnerzy platformy czasopism