Main Revival Movements in the Catholic Church Before the Second Vatican Council

Michał Białkowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/HiP.2018.012

Abstrakt


From the middle of the 19th century until convocation of the Second Vatican Council (1962–1965), several spiritual and intellectual revival movements were visible in the Catholic Church. They had one overarching objective – return to the origins (French: ressourcement). The revival of Biblical Studies, as the first of these movements, was implemented mainly at two specialist universities: the School of Practical Biblical Studies (French: École pratique d’études bibliques) of Father Marie-Joseph Lagrange OP and at the Pontifical Biblical Institute (Pontificium Institutum Biblicum) founded by Pope Saint Pius X. The Movement of Liturgical renewal, on the other hand, began at the Benedictine abbeys in Belgium, France and Germany, and was later popularised by Father Prosper Guéranger OSB, Father Lambert Beauduin OSB and Father Odo Casel OSB. Similarly as in the case of the Biblical revival, the teaching of successive Popes – and of Pius XII in particular – had a significant influence on changes in the Catholic liturgy. In contrast, the Ecumenical Movement was characterised by its bottom-up nature, and its beginnings were associated initially with Protestant missionary circles. An important contribution to this transformative movement were meetings between the Catholic and the Anglican Church, known as the Malines Conversations (French: Conversations des Malines), as well as the Una Sancta ecumenical movement developing robustly in Germany. Finally, the last crucial phenomenon – ain particular from the perspective of genesis of the Second Vatican Council – was the rise of Nouvelle Théologie, a new school of thought in Catholic theology. Its representatives include leading theologians of the 20th century: Father Henri de Lubac SJ, Father Karl Rahner SJ, Father Yves Congar OP, Father Marie-Dominique Chenu OP, as well as Father Joseph Ratzinger (Pope Benedict XVI) and Father Hans Küng. It should be emphasised all the above Catholic renewal movements had a decisive influence on development of dominant tendencies at the Second Vatican Council, and the consequent conceptual framework used in the Council documents.


Słowa kluczowe


the Catholic Church; the Second Vatican Council; rebirth of Biblical studies; Liturgical Movement; Ecumenism; Nouvele Théologie

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Białkowski, M. (2016). Wokół Soboru Watykańskiego II. Studia i szkice. Toruń: Margrafsen.

Botte, B. (1973). Le mouvement liturgique. Tèmoignage et souvenirs. Paris: Desclée.

Chaberek, M. (2009). Papieże wobec problemów teologicznych XIX wieku. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Congar, Y. (2008). Teolog na wygnaniu. Dzienniki 1952–1956, transl. M. Romanek. Poznań: W Drodze.

Flynn, G., Murray, P.D. (ed.). (2011). Ressourcement: A Movement for Renewal in Twentieth-Century Catholic Theology. Oxford: Oxford University Press.

Kotecki, D. (2016). „Wiosna biblijna” w Kościele – dziedzictwo konstytucji dogmatycznej „O Objawieniu Bożym” (Dei Verbum). In: M. Białkowski (ed.), „Radość i nadzieja, smutek i trwoga...”. Sobór Watykański II z perspektywy półwiecza. Toruń: Margrafsen.

Krzystek, A. (2000). Generalna reforma liturgiczna Papieża Piusa XII. Zamierzenia i realizacja. Szczecin: Ottonianum.

Mattei de, R. (2012). Sobór Watykański II. Historia dotąd nieopowiedziana, transl. S. Orzeszko. Ząbki: Centrum Kultury i Tradycji Wiedeń.

Mettepenningen, J. (2010). Nouvelle Théologie – New Theology. Inheritor of Modernism, Precursor of Vatican II. London: T&T Clark International.

O’Malley SJ, J. W. (2012). Co się zdarzyło podczas Soboru Watykańskiego Drugiego, transl. A. Wojtasik. Kraków: WAM.

Orlandis, J. (2007). Kościół katolicki w drugiej połowie XX wieku, transl. P. Skibiński. Radom: POLWEN.

Nadolski, B. (1989). Liturgika. Vol. 1: Liturgika fundamentalna. Poznań: Pallottinum.

Napiórkowski, A. (2016). Teologie XX i XXI wieku. Kraków: WAM.

Napiórkowski, S.C. (1972). Historia ruchu ekumenicznego. Lublin: John Paul II Catholic University of Lublin (KUL).

Pikor, W. Pick, J. (2017). Dziesięć lat Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II w Polsce (2006–2015). Kielce: Jedność.

Rausch, T.P. (2007). Katolicyzm w trzecim tysiącleciu, transl. J. Kołacz. Kraków: WAM.

Rynne, X. (1999). Vatican Council II. New York: Orbis Books.

Skrzypczak, R. (2011). Karol Wojtyła na Soborze Watykańskim II. Zbiór wystąpień. Warszawa: Centrum Myśli Jana Pawła II.

Wenzel, K. (2007). Mała historia Soboru Watykańskiego II, transl. J. Zychowicz. Kraków: WAM.

Zieliński, Z. (1986). Papiestwo i papieże dwóch ostatnich wieków. Vol. 2: 1903–1978. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha.
ISSN: 1899-5160
eISSN: 2391-7652

Partnerzy platformy czasopism