Moscow – Third Rome as Source of Anti-Western Russian Geopolitics

Justyna Doroszczyk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/HiP.2018.010

Abstrakt


Moscow as the Third Rome is the basis of Russian thinking about the state and the Russian nation and also Russian geopolitics. It is a solid foundation of anti-Western tendency in Russian geopolitics. The belief about Russia’s providential mission is a tool of differentiation between the two types of civilizations and cultures – the “rotting” western world and the Russian world, which manifests as a cradle of traditional, conservative values that individualistic, materialistic Western civilisation has rejected.


Słowa kluczowe


Russian geopolitics; Moscow – Third Rome; anti-Western; Russian world

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Abramov, D., Klimentiyev, D. (2017). Nowyj i Trietij Rim: Wizantijskije motywy Rossiji. Moskwa: Algoritm.

Alekseyeva, I.W. (2001). Gieopolitika w Rossiji: Mieżdu Wostokom i Zapadom: koniec XVIII i naczalo XX wieka. Sankt Petersburg: Wydawnictwo Uniwersytetu w Sankt Petersburgu.

Astakhova, E.W., Astakhov, E.M. (2011). Rossija i Russkij Mir. Wiestnik MGIMO, 1, 317–321.

Bakulov, W.D. (2002). Doktrina Filofieja Pskowskowo Moskwa Trietij Rim kak widoobrazowanije polozhitielnoj ytopii. Naucznaja Mysl Kawkaza, 15, 10–18.

Bierdiayev, N. (1999). Idea rosyjska. Warszawa: Fronda.

Cymburskiy, W.L. (2016). Morfologija rossijskoj gieopolitiki i dynamika mieżdunarodnych sistem XVIII–XX wiekow. Moskwa: Kniżnyj Mir.

Gerdt, J.W. (2012). Istoki rossijskoj gieopolitiki. Wiestnik CzejGU, 12 (266), 26–30.

Iwanova, S. (2006). Nacjonalnaja idieja w politiczeskom diskursije Rossiji. Retrieved from: http://observer.materik.ru/observer/N6_2006/6_07.HTM.

Klimenko, A.N. (2014). Koncepcija Moskwa – Tretij Rim w geopoliticzeskoj praktikie J.W. Stalina. Wiestnik MGLU, 24 (684), 124–132.

Kozhayew, M.M. (2009). Kategorija wlasti soglasno koncepcji Moskwa – Tretij Rim. Izwiestija TulGU. Gumanitarnyje nauki, 2, 13–23.

Lazari, A. (1995). Mentalność rosyjska. Słownik. Katowice: Śląsk.

Lazari, A. (1996). Czy Moskwa będzie Trzecim Rzymem? Studia o nacjonalizmie rosyjskim. Katowice: Śląsk.

Lazari, A. (2014). Rosyjska idea po putinowsku. Retrieved from: http://liberte.pl/idea-rosyjska-putinowsku/.

Menkiszak, M. (2014). Doktryna Putina: Tworzenie koncepcyjnych podstaw rosyjskiej dominacji na obszarze postradzieckim. OSW im. Marka Karpia, 131.

Nikolajewa, N.W.(2009). “Moskwa-Trietij Rim” – artikulacija russkoj idieji. Wiestnik MGUKI, 1, 78–82.

Panarin, I.N. (2004). Informacjonnaja wojna i diplomatsija. Moskwa: Gorodiec.

Parilov, O.W. (2012). Russkoje nacjonalnoje samosoznanije w otieczestwienoj konsierwatiwnoj mysli: gienezis I sowremiennyje problem. Wiestnik NNGU, 1–3, 195–201.

Potulski, J. (2010). Współczesne kierunki rosyjskiej myśli geopolitycznej. Między nauką, ideologicznym dyskursem a praktyką. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Rojek, P. (2014). Przekleństwo imperium. Źródła rosyjskiego zachowania. Kraków: Wydawnictwo M.

Tolstikov, W.A. (2017). Nacjonalnaja Ideja Rossiji: K woprosu ob ewolucji predstawlenij i metoda formirowanija. Obszestwo. Sreda. Razwitie (Terra Humana), 1 (42), 52–55.

Toumanoff, C. (1955). Moscow the Third Rome: Genesis and Significance of a Politico-Religious Idea. The Catholic Historical Review, 40, 4, 411–447.

Rastorgujev, W.N. (2015). Russkij mir i ciwilizacjonnaja idienticznost. Wiestnik PSTGU. Serija 1 Bogoslowije. Filosofija, 3 (59), 152–158.

Walicki, A. (2005). Zarys myśli rosyjskiej. Od oświecenia do renesansu religijno-filozoficznego. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wasilik, W. (2009). Russkij narod. Russkij mir. Russkaja ciwilizacija. Rusin, 1(15), 125–140.

Zubkov, A. (2004). Gieopolitika i problemy nacjonalnoj biezopasnosti. Sankt Petersburg: Juridiczeskij Centr Press.
ISSN: 1899-5160
eISSN: 2391-7652

Partnerzy platformy czasopism