O tożsamości nauk o bezpieczeństwie

Andrzej Misiuk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/HiP.2018.001

Abstrakt


The article presents the legal aspects of the positioning of a new scientific discipline – the science of safety in the systematics of Polish science. The determinants of the genesis of this discipline derive from the growing threat to global security. Subsequently, interest in security issues in other scientific disciplines was analyzed, and the resulting difficulty in identifying the identity of the safety sciences was clearly outlined. The author proposed a functional approach to the relationship between safety and risk in the context of risk analysis.


Słowa kluczowe


nauka; dyscyplina naukowa; tożsamość; bezpieczeństwo; zagrożenie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Beck, U. (2002). Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Becker, G.S. (1974). Crime and Punishment: An Economic Approach. Journal of Political Economy, Vol. 76, No 2.

Buzan, B. (1998). Security: A New Framework for Analysis. Boulder: Lynne Rienner.

Dawidczyk, A., Gryz, J., Koziej, S. (2006). Strategiczne zarządzanie bezpieczeństwem. Teoria – praktyka –dydaktyka. Łódź: WSH-E.

Glen, A. (2011). Podstawy poznawcze badań bezpieczeństwa narodowego. Zeszyty Naukowe AON, nr 2 (83).

Krzyżanowski, L.J. (1994). O podstawach kierowania organizacjami. Warszawa: PWN.

Napoli, P. (2003). Naissance de la police moderne: pouvoir, norme, societe. Paris: La Decouverte.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych, Dz.U. 2011, Nr 179, poz. 1065.

Sienkiewicz, P., Świeboda, H. (2010). Perspektywy badań systemowych nad bezpieczeństwem. W: M. Kwieciński (red.), Bezpieczeństwo. Wymiar współczesny i perspektywy badań. Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne – Oficyna Wydawnicza AFM.

Stichweh, R. (1992). The Sociology of Scientific Disciplines: On the Genesis & Selectivity of the Disciplinary Structure of Moderne Science. Science in Context, vol. 5, nr 1.

Szynowski, R. (2014). Nauki o bezpieczeństwie a nauki o administracji. Studia Iuridica Lublinensia, nr 21.

Świniarski, J., Chojnacki, W. (2007). Bezpieczeństwo jako przedmiot badań wybranych dyscyplin naukowych. W: K. Jałoszyński, B. Wiśniewski, T. Wojtuszek (red. nauk.), Współczesne postrzeganie bezpieczeństwa. Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji.

Wróblewski, R. (2010). Przedmiot i metoda nauki o bezpieczeństwie narodowym. W: P. Sienkiewicz, M. Marszałek, H. Świeboda (red.), Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego, t. I. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej.

Ziarko, J. (2010). Dylematy metodologiczne bezpieczeństwa jako nauki. W: M. Kwieciński (red.). Bezpieczeństwo. Wymiar współczesny i perspektywy badań. Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne – Oficyna Wydawnicza AFM.

Żukowska, I. (2016). Interdyscyplinarność w polityce badawczej Unii Europejskiej. W: J. Czaputowicz (red.), Studia Europejskie. Wyzwania interdyscyplinarności. Warszawa: Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytet Warszawski.
ISSN: 1899-5160
eISSN: 2391-7652

Partnerzy platformy czasopism