Affective and Aspirational Dimension of Political Reality. Is Knowledge of Politics Still the Domain of Political Scientists?

Łukasz Młyńczyk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/HiP.2017.025

Abstrakt


Modern knowledge about politics draws from a variety of resources for which the academic environment of political scientists is not at all a nonalternative issuer of information. Not only cognitive egalitarianism is postulated, but also more adequate knowledge is chosen, because the criterion of evaluation is its suitability for practical use. In this way, we stop to recognize that knowledge, par excellence scientific, first permeates with the colloquial understanding and explaining of the politics, and in the next step loses its unique character, rooted in metapolitical scientific research. Empirical effects, so in the case of political analysis, are brought to influence the recipient. Because of this science of politics is gaining a profile of gainful employment, whose achievements little fit into the postulated political reality.


Słowa kluczowe


the Political, publicist, political scientist, political knowledge, political science, Political Theory, Political Meta-theory

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Dahl, R. A., Stinebrickner, B. (2007). Współczesna analiza polityczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Faiola, A. (2016). In Poland, a Window on What Happens When Populists Come to Power. Retrieved from: https://www.washingtonpost.com/world/europe/in-poland-a-window-on-what-happens-when-populists-come-to-power/2016/12/18/083577e8-c203-11e6-92e8-c07f4f671da4_story.html?hpid=hp_hp-top-table-main_poland-802pm%3Ahomepage%2Fstory&utm_term=.5203454d2b02.

Feynman, R. P. (2005). Przyjemność poznawania. Warszawa: Prószyński i Sk-a.

Grobler, A. (2016). Dwa pojęcia wiedzy: w stronę unifikacji. Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria, 1 (97), 141–160.

Grobler, A. (2006). Metodologia nauk. Kraków: Znak.

Elliot, L. (2016). How America’s New President Will Affect the Global Economy. Retrieved from: https://www.theguardian.com/business/2016/nov/09/donald-trump-new-us-president-america-global-economy-china-mexico.

Karwat, M. (2004). Figuranctwo jako paradoks uczestnictwa: eseje przewrotne. Warszawa: Elipsa.

Kołakowski, L. (2009). Czy Pan Bóg jest szczęśliwy i inne pytania. Kraków: Znak.

Lasswell, H. D. (1948). Power and Personality. New York: W. W. Norton.

Młyńczyk, Ł. (2015). Między kreatywnością a próżnowaniem. Polityczność dwóch typów idealnych. Warszawa: Elipsa.

Nowak, P. (2014). Hodowanie troglodytów. Uwagi i szkolnictwie wyższym i kulturze umysłowej człowieka współczesnego. Warszawa: Biblioteka kwartalnika „Kronos”.

Nowak, S. (2010). Metodologia badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Popper, K. R. (2002). Logika odkrycia naukowego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Porębski, L. (2007). Między przemocą a godnością. Teoria polityczna Harolda D. Lasswella. Kraków: Księgarnia Akademicka.

Rappeport, A., Weiland, N. (2016). White Nationalists Celebrate ‘an Aweking’ After Donald Trump’s Victory. Retrieved from: https://www.nytimes.com/2016/11/20/us/politics/white-nationalists-celebrate-an-awakening-after-donald-trumps-victory.html?_r=0.

Schmitt, C. (2000). Pojęcie polityczności. In: C. Schmitt, Teologia polityczna i inne pisma (p. 191–250). Kraków: Znak.

Skarzyński, R. (2011). Mobilizacja polityczna: współpraca i rywalizacja człowieka współczesnego w wielkiej przestrzeni i długim czasie. Warszawa: Elipsa.

Skarzyński, R. (2012a). Podstawowy dylemat politologii: dyscyplina nauki czy potoczna wiedza o polityce. Białystok: Temida 2.

Skarzyński, R. (2012b). Od chaosu do ładu. Carl Schmitt i pojęcie tego, co polityczne. Warszawa: Wydawnictwo von borowiecky.

Skarzyński, R. (ed.). (2014). Przedmiot poznania politologii: podstawy dyscypliny nauki. Białystok: Temida 2.

Taleb, N. N. (2013). Antykruchość: o rzeczach, którym służą wstrząsy. Warszawa: Kurhaus.

Taleb, N. N. (2014). Czarny Łabędź: o skutkach nieprzewidywalnych zdarzeń. Warszawa: Kurhaus.

Topolski, J. (1978). Rozumienie historii. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Taub, A., Fisher, M. (2017). Trump’s Immigration Order Tests Limits of Law and Executive Power. Retrieved from: https://www.nytimes.com/2017/01/30/us/politics/trump-immigration-muslim-ban.html.

Woleński, J. (1975). Spór o status metodologiczny nauki o polityce. In: K. Opałek (ed.), Metodologiczne i teoretyczne problemy nauk politycznych (p. 32–57). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
ISSN: 1899-5160
eISSN: 2391-7652

Partnerzy platformy czasopism