Policyjne archiwum X

Katarzyna Amrozy

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/HiP.2017.022

Abstrakt


The aim of the article is to present special police units, referred to colloquially as the police X-Files. The police officers in it deal with explaining criminal cases from the past, which have not yet expired. Their actions give rise to some kind of controversy – for some people their actions have a media character and serve only to improve the police image, while for others it is the only chance to bring justice and compensation to victims and their families.

Słowa kluczowe


policyjne archiwum X; polska policja; zabójstwo; bezpieczeństwo wewnętrzne; kryminologia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


II Ogólnopolska Konferencja Naukowa – policyjne archiwa X. (2016). Pobrane z: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/136647,II-Ogolnopolska-Konferencja-Naukowa-Policyjne-Archiwa-X.html.

Archiwum X – śledztwa po latach. (2017). Pobrane z: https://player.pl/programy-online/archiwum-x-sledztwa-po-latach-odcinki,1145/.

Bartuszek, G. (2008). Bez przebaczenia. Policja 997, listopad 2008.

Czajkowska, M., Lewińska, A. (2014). Profiler wskazał: to on zabił. Gazeta Wyborcza, 10.12.2014 r.

Góra, M., Piotrowski, D. (2009). Wszystko przed nami. Pobrane z: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/41763,Wszystko-przed-nami.html.

Investigation & Operations Support Section. (2017). Pobrane z: https://www.fbiagentedu.org/careers/investigative-operation-surveillance-support/.

Jarska, I. (2013). Na styku trzech światów. W: A. Górski (red.), Anatomia zbrodni (s. 42–43). Warszawa: G+J Gruner+Jahr Polska.

Kin, T. (2017). Bez przedawnienia. Najgłośniejsze zbrodnie wykryte po latach przez policjantów polskiego archiwum X.

Kobylas, M. (2014). Analiza kryminalna dla studentów bezpieczeństwa wewnętrznego. Szczytno: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.

Kowalska, D. (2005). Agenci do spraw beznadziejnych. Newsweek, 28.12.2005 r.

Krasnowska-Sałustowicz, V. (2011). Fajbusiewicz znowu na tropie. Newsweek, 15.08.2011 r.

Litka, P., Michalec, B., Nowak, M. (2016). Policyjne archiwum X. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Ogdowski, M. (2004). Niewyjaśnione zbrodnie. Pobrane z: https://www.tygodnikprzeglad.pl/niewyjasnione-zbrodnie/.

Polski Wydział Spraw Otwartych i Niewyjaśnionych. (2017). Pobrane z: http://www.literatura.gildia.pl/tworcy/michael_connelly/11/polskie_archiwum_x.

Raport o stanie bezpieczeństwa Polski w 2016 roku. (2017). Pobrane z: https://bip.mswia.gov.pl/bip/raport-o-stanie-bezpie/18405,Raport-o-stanie-bezpieczenstwa.html.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny. Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553.

Zatrzymany do zabójstwa po 21 latach. (2013). Pobrane z: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/88743,Zatrzymany-do-zabojstwa-sprzed-21-lat.html.

Zatrzymany po 14 latach. (2017). Pobrane z: http://slaska.policja.gov.pl/kat/informacje/wiadomosci/85100,Zatrzymany-po-14-latach.print.

Zawadka, G. (2015). Policyjne Archiwum X naprawia cudze błędy. Pobrane z: http://www4.rp.pl/artykul/1180634-Policyjne-Archiwum-X-naprawia-cudze-bledy.html
ISSN: 1899-5160
eISSN: 2391-7652

Partnerzy platformy czasopism