Michał Heller, Aleksander Niekricz, Utopia u władzy. Historia Związku Sowieckiego, Vol. 1: Od narodzin do wielkości, Warszawa 2016, pp. 535; Vol. 2: Od potęgi do upadku, Warszawa 2016, pp. 723

Marcin Czyżniewski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/HiP.2016.034

Abstrakt


review

Pełny tekst:

PDF (English)


ISSN: 1899-5160
eISSN: 2391-7652

Partnerzy platformy czasopism