The Ukrainian Diaspora and the Helsinki Process (Late 1980s – Early 1990s)

Yury Victorovich Neduzhko

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/HiP.2014.021

Abstrakt


This article shows the struggle of the Ukrainian diaspora for the human rights in Ukraine. It analyses international and informational activity of the Ukrainian society in Western countries, which has the aim to guarantee freedom and democracy in Ukraine.

Słowa kluczowe


freedom; democracy; human rights; Ukrainian diaspora; Western countries; Ukraine

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Bazarko I., Bilinsky I., The Establishment and Activities of the Ukrainian Congress Committee of America, New York 1991, pp. 23–71.

Boyar M.H., The Ukrainian Hetman Movement in America, New York 1991, pp. 447–453.

Kalynyk O., Society for Ukraine’s Liberation, New York 1991, pp. 476–480.

Poltava L., Organization for the Defense of Four Freedoms for Ukraine, New York 1991, pp. 469–475.

Skotzko E., Ukrainian Revolutionary Movement and ODWU, its American Auxiliary, New York 1991, pp. 454–467.

Атаманенко A., Українська діяспора: проблеми і напрями дослідження, Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки.-Вип. 5: Матеріали Першої міжнародної наукової конференції “Українська діаспора: Проблеми дослідження”, Відп. редактори: І. Пасічник, Л. Винар, ред. А. Атаманенко, Острог, Торонто, Нью-Йорк: Національний університет “Острозька академія”, Світова Наукова Рада Світового Конгресу Українців, Українське Історичне Товариство, 2005, pp. 5–20.

Олександрівна Лендвел M., Політична взаємодія української етнічної групи та державної влади США в 1945–1991 рр, Дис. канд. іст. наук. 00.07.02, Ужгород. держ. ун-т., Ужгород 1998.

Макар Ю., Український Історик та Українське Історичне Товариство як фактор розвитку взаємодії українських вчених з України і діаспори, Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки.-Вип.5: Матеріали Першої міжнародної наукової конференції “Українська діаспора: Проблеми дослідження”, Відп. редактори: І. Пасічник, Л. Винар, ред. А. Атаманенко, Острог, Торонто, Нью-Йорк: Національний університет “Острозька академія”,Світова Наукова Рада Світового Конгресу Українців, Українське Історичне Товариство, 2005, pp. 87–107.

Макар B., Представники української етнічної групи в політичній еліті канадського суспільства, Збірник доповідей Першої Міжнародної Наукової Конференції “Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті” 8–10 березня 2006 року, Львів 2006, pp. 208–212.

Иванович Уткин A., Информационная деятельность политических, общественных и религиозных обьединений украинской диаспоры в странах Запада (1945–1991 гг.), Дис. д–р ист. наук: 07.00.01, Киев 1993.

Олексіївна Чернова K., Співробітництво України з діаспорою США і Канади: витоки, еволюція і перспективи, Дис. канд. іст. наук. 07.00.03, Київ 1994.

На скрижалях історії: З історії взаємозв’язків урядових структур і громадськіх кіл України з українсько-канадською громадою в другій половині 1940–1980-ті роки. Зб. док. та матеріалів, Кн.1, Упоряд: О. Г. Бажан, Ю. З. Данилюк, П. Т. Тронько, 2003.

Трощинський B.,. Шевченко A.A., Українці в світі, Київ 1999.

Недужко Ю. В., Європейські політичні процеси та перспективи відродження незалежної демократичної України в працях Президента УНР в екзилі Миколи Лівицького, Луцьк 2004.

Недужко Ю. В., Державний Центр Української Народної Республіки в екзилі (друга половина 40-х – 50-ті роки ХХ ст.), Луцьк 2007.

Недужко Ю. В., Українська діаспора в процесі відновлення державної незалежності України (середина 40-х – початок 90-х років ХХ століття), Луцьк 2009.

Report by Christina Isajiw of the Conference on Human Rights in Paris, Current Archive of the Ukrainian World Congress (CA UWC) (Canada), F. 1, Ark. 1-4.

Communique of the Presidium of the Secretariat WCFU. President WCFU Yuri Shimko in Paris, CA UWC (Canada), F. 1, Ark. 1.

Report by Christina Isajiw of the Conference on Human Rights in Paris, CA UWC (Canada), F. 1, Ark. 2-6.

Report of the Committee of the Helsinki Conference in Copenhagen, CA UWC (Canada), F. 1, Ark. 2-5.

Report of the Human Rights Commission for 1991, CA UWC (Canada), F. 1, Ark. 2-5.
ISSN: 1899-5160
eISSN: 2391-7652

Partnerzy platformy czasopism