10 Years of Polish Membership in the European Union Structures. Was It Worth It?

Rafał Willa

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/HiP.2014.017

Abstrakt


Poland had to meet various political, legal and economic criteria in order to become a member of the European Union; the EU itself also had to prepare for it in institutional and financial respect. Although fulfilling acquis communautaire standards, then accession negotiations and completion of formalities lasted 10 years and the anti-EU campaign before a national referendum about Polish integration with the EU caused serious doubts and concerns connected with the accession, still on the
1 May 2004 Poland became a member of the EU. Now, after 10 years of membership there are several questions how Poland has used its presence in this organization. Has it been a time of prosperity and success or rather a failure and a historical mistake? What and how has Poland been changed over this time? Have social doubts connected with the EU integration been allayed? These are just a few questions raised in this article and the author tries to answer them.

Słowa kluczowe


European Union; Poland; membership; benefits and costs of membership

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Accession Treaty with documents of the European Parliament, European Commission and Council of the EU on this enlargement [in:] OJ L 236, 23.09.2003.

Inwestycje bezpośrednie – polskie, http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/publikacje/pib/pib.html, (access 12.08.2014); and [in:] Aktywność inwestycyjna polskich przedsiębiorstw za granicą w postaci inwestycji bezpośrednich. Raport z badania, Toruń 2009, p. 4.

Bezrobocie w Polsce wg Eurostatu i GUS-u. Skąd takie rozbieżności?, http://www.bankier.pl/wiadomosc/Bezrobocie-w-Polsce-wg-Eurostatu-i-GUS-u-Skad-takie-rozbieznosci-2771596.html, (access 09.08.2014).

Castle S., In Britain, School Report Cites Division Over Islam, http://www.nytimes.com/2014/06/10/world/europe/in-britain-school-report-cites-division-over-islam.html?_r=0, (access 12.08.2014).

CBOS, 10 lat członkostwa w Unii Europejskiej, Komunikat z badań, 2014, No. 52, p. 5.

Droździkowska M., Schengen z perspektywy polskich doświadczeń, [in:] Polska w strefie Schengen. Refleksje po pierwszym roku członkostwa, ed. B. Radzikowska-Kryśczak, A. Sadownik, Warszawa 2008, pp. 10–13.

European Commission, Bar chart Funds Absorption Rate 2014, https://cohesiondata.ec.europa.eu/EU-Cohesion-Funding/Bar-chart-Funds-Absorption-Rate-2014/g67v-zjyr?, (access 13.08.2014).

European Council in Copenhagen, 21–22 June 1993, Conclusions of the Presidency, http://europa.eu/rapid/press-release_DOC-93-3_en.htm?locale=en; art 6 par. 1 of Consolidated version of the Treaty on European Union (after Amsterdam), OJ C 340, 10.11.1997.

Eurostat, Fertility statistics, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Fertility_statistics, (access 15.08.2014).

Eurostat, GDP per capita in PPS, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tec00114, (access 11.08.2014).

GUS, Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004–2012, http://old.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/L_Szacunek_emigracji_z_Polski_lata_2004-2012_XI_2012.pdf, (access 08.08.2014).

GUS, Mały Rocznik Statystyczny Polski 2014, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/maly-rocznik-statystyczny-polski-2014,1,15.html, p. 78, (access 04.08.2014).

GUS, Roczne wskaźniki makroekonomiczne – Rachunki narodowe PKD 2007, http://stat.gov.pl/wskazniki-makroekonomiczne/, (access 11.08.2014).

Inwestycje bezpośrednie – zagraniczne, http://www.nbp.pl/homen.aspx?f=/en/publikacje/ziben/ziben.html, (access 12.08.2014).

Kaczyński do Polaków na Wyspach: wiem, że Wasza emigracja jest przymusowa, http://niezalezna.pl/50744-kaczynski-do-polakow-na-wyspach-wiem-ze-wasza-emigracja-jest-przymusowa, (access 07.08.2014).

Karaszewski W., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Polska na tle reszty świata, Toruń 2004, p. 191.

Kolany K, Czy PKB dobrze mierzy wzrost gospodarczy?, http://www.bankier.pl/wiadomosc/Czy-PKB-dobrze-mierzy-wzrost-gospodarczy-2191521.html, (access 06.08.2014).

Śliwiński A., Iluzja wzrostu zamiast wzrostu, http://www.monitor-ekonomiczny.pl/s17/Artyku%C5%82y/a84/Cz%C4%99%C5%9B%C4%87_czwarta_Iluzja_wzrostu_zamiast_wzrostu.html, (access 06.08.2014).

Kolejna wielka emigracja Polaków. W 2013 wyjechało z Polski prawie pół miliona, http://www.fronda.pl/a/kolejna-wielka-emigracja-polakow-w-2013-wyjechalo-z-polski-prawie-pol-miliona,34385.html, (access 07.08.2014).

Kuźmiuk Z., Statystyczna ułuda czyli wzrost gospodarczy w Polsce, http://zbigniewkuzmiuk.salon24.pl/531118,statystyczna-uluda-czyli-wzrost-gospodarczy-w-polsce, (access 06.08.2014).

Ministry of Economy (MG), Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, http://www.mg.gov.pl/files/upload/8134/Polityka%20energetyczna%20ost.pdf, (access 09.08.2014).

Ministry of Finance (MF), Transfery finansowe Polska-Unia Europejska, http://www.mf.gov.pl/documents/764034/1007802/TABELA+TRANSFERY+CZERWIEC+2014.pdf, (access 13.08.2014).

Ministry of Foreign Affairs (MSZ), Wieloletnie Ramy Finansowe, http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/zagraniczna_polityka_ekonomiczna/wieloletnie_ramy_finansowe/, (access 05.08.2014).

Ministry of Infrastructure and Development (MIR), Fundusze Europejskie 2014–2020 – informacje ogólne, http://www.mir.gov.pl/fundusze/fundusze_europejskie_2014_2020/strony/start.aspx, (access 14.08.2014).

MSZ, Polskie 10 lat w Unii. Raport, Warszawa 2014, pp. 11,. 22, 75-81, 210–222.

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 maja 2014 roku o wynikach wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 25 maja 2014 roku, Dz.U. RP 2014, No. 692.

Office for National Statistics, Births in England and Wales by Parents’ Country of Birth – 2012, http://www.ons.gov.uk/ons/dcp171778_325310.pdf, (access 15.08.2014).

Permanent Representation of the Republic of Poland to the European Union in Brussels, Polska w Brukseli, http://brukselaue.msz.gov.pl/pl/polska_w_brukseli/, (access 01.08.2014).

Piątkowska M., Jak się Europa przed Polakiem otwierała, http://gazetapraca.pl/gazetapraca/1,67527,9535543,Jak_sie_Europa_przed_Polakiem_otwierala.html, (access 08.08.2014).

Public Opinion in the European Union, Standard Eurobarometer, 2014, No. 81, p. 29 and 31.

Public Opinion Research Center (CBOS), Stosunek do członkostwa Polski w Unii Europejskiej, http://www.cbos.pl/PL/trendy/06_stosunek_do_integracji_UE_tabela.php, (access 10.08.2014).

Rybiński K., Pierwszy podmuch demograficznego tsunami, http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/1117916.html, (access 03.08.2014).

Swianiewicz P., Łukomska J., Kto żyje na kredyt – ranking zadłużenia samorządów, http://www.wspolnota.org.pl/rankingi/zadluzenie-jednostek-samorzadowych/2012/, (access 09.08.2014).

Sudak I., Ranking najbardziej zadłużonych miast w Polsce, http://poznan.gazeta.pl/poznan/1,36001,14619544,Ranking_najbardziej_zadluzonych_miast_w_Polsce.html, (access 11.08.2014).

Szczerski K., O problemie bezrobocia w Polsce, http://www.szczerski.pl/wydarzenia,pokaz,193,krzysztof-szczerski-o-problemie-bezrobocia-w-polsce, (access 03.08.2014).

The Chancellery of the Prime Minister, Premier podsumował 10 lat Polski w Unii Europejskiej, https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/premier-podsumowal-10-lat-polski-w-unii-europejskiej.html, (access 14.08.2014).

The official website of the President of the Republic of Poland, Członkostwo Polski w Unii Europejskiej, http://www.prezydent.pl/aktualnosci/polska-w-ue/czlonkostwo-w-ue/strona,2.html, (access 12.08.2014).

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 lipca 2003 roku w sprawie skorygowania wyników głosowania w referendum ogólnokrajowym w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, Przegląd Wyborczy. Biuletyn informacyjny, 2003, No. 7–8, pp. 9–11.

World Bank, Fertility rate, total (births per woman), http://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.TFRT.IN, (access 15.08.2014).

World Bank, GDP (current US$), http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD, (access 10.08.2014).
ISSN: 1899-5160
eISSN: 2391-7652

Partnerzy platformy czasopism