The Historical Memory of Ethnic Poles in Belarus: A Cultural and Ideological Palimpsest

Aliaksei Lastouski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/HiP.2014.014

Abstrakt


This article examines the main characteristics of the historical memory of Poles in Belarus, allowing to speak about the special image of the past within this ethnic group. The canon of historical and cultural figures is analyzed, as well the relationship between historical grand narrative and family memory that creates a trend of “escape” from the rigid interpretations of the past.

Słowa kluczowe


historical memory; ethnic identity; cultural canon; historical narrative

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Boćkowski D., Współczesna historiografia białoruska wobec 17 września 1939 roku, Dzieje Najnowsze 2009, nr 3, s. 165–169.

Engelking A., Jak katolik to Polak. Co to znaczy?, [w:] Wschodnie pogranicze w perspektywie socjologicznej, red. A. Sadowski, Białystok 1995, s. 138–146.

Kabzińska I., Wśród „kościelnych Polaków”. Wyznacznik tożsamości etnicznej (narodowej) Polaków na Białorusi, Warszawa 1999.

Kwiatkowski P. T., Czy lata III Rzeczypospolitej były „czasem pamięci”?, [w:] Pamięć zbiorowa jako czynnik integracji i źrodło konfliktow, red. A. Szpociński, Warszawa 2009, s. 125–166.

Pogranicza Białorusi w perspektywie interdyscyplinarnej, red. E. Smułkowa, A. Engelking, Warszawa 2008.

Szpociński A., Formy przeszłości a komunikacja społeczna, [w:] A. Szpociński, P. T. Kwiatkowski, Przeszłość jako przedmiot przekazu, Warszawa 2006, s. 7–66.
ISSN: 1899-5160
eISSN: 2391-7652

Partnerzy platformy czasopism