Kulturalno-oświatowa działalność w obozach internowanych w Polsce w kontekście ukraińskiej studenckiej emigracji

Olena Gumeniuk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/HiP.2014.010

Abstrakt


The article is devoted to the problem of cultural and educational work interned soldiers Army of Ukrainian National Republic in Polish camps at the beginning of 1920-es. Former soldiers were the main source for the Ukrainian interwar student’s emigration in Poland. Circumstances of origin Ukrainian student’s movement on the basis of military forces are underlined in the article.


Słowa kluczowe


Army of Ukrainian National Republic; emigration; student’s emigration; Poland; Armia Ukraińskiej Republiki Ludowej; emigracja; emigracja studencka; Polska

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Archiwum Zakładowe Biblioteki Narodowej w Warszawie – „Archiwum Towarzystwa Naukowego im. Tarasa Szewczenki”, mikrofilm 92035, s. 160.

Centralne Państawowe Archiwum Wyższych Organów Władzy i Zarządzania Ukrainy, фонд 3570, опис 1, справа 22, аркуш 7, 9, 13, 17, 214, 114, 166, 20, 59, 204, 36.

Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie, фонд 399, опис 1, справа 89, аркуш 9.

Centralne Państwowe Archiwum Ukrainiki Zagranicznej, фонд 15, опис 1, справа 71, аркуш 10, 25, 83, 94, 56.

Karpus Z., Jeńcy i internowani rosyjscy i ukraińscy w Polsce w latach 1918–1924, Toruń 1991, s. 120.

Karpus Z., Pobyt żołnierzy Ukraińskiej Republiki Ludowej w obozach internowania w Polsce w latach 1920–1924, [w:] Europa Orientalis. Polska i jej wschodni sąsiedzi od średniowiecza po współczesność: studia i materiały ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Alexandrowiczowi w 65 rocznicę urodzin, red. Z. Karpus, T. Kempa, D. Michaluk, Toruń 1996, s. 458–459.

Kolańczuk A., Ukraińscy generałowie w Polsce. Emigranci polityczni w latach 1920–1939, Przemyśl 2009, s. 47.

Paszkiewicz K., Szkolnictwo i oświata wojsk Ukraińskiej Republiki Ludowej internowanych w Polsce w latach 1920–1924, [w:] Polska i Ukraina. Sojusz 1920 roku i jego następstwa, red. Z. Karpus, W. Rezmer, E. Wiszka, Toruń 1997, s. 330, 332.

Дуднік O., Студентство як основна складова української політичної еміграції в 20-ті рр. ХХ ст. [w:] Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Серія: історія. – Випуск 4, 2002, s. 103.

Карпус З., Срібняк I., Полонені та інтерновані вояки українці в таборах Польщі (1919–1920), Київ – Торунь 2001, s. 20, 21.

Кисіль З., Українське воєнно-історичне товариство (1920–1939), [w:] Український історичний журнал, №2, Київ 2001, s.102.

Срібняк I., Українці на чужині. Полонені та інтерновані вояки-українці в країнах Центральної та Південно-Східної Європи (1919–1924), Київ 2000, s. 77.
ISSN: 1899-5160
eISSN: 2391-7652

Partnerzy platformy czasopism